Rüyada Serçe Görmek

Rüyada serçe görmek iyidir. İşlerinde korkusuzluk ola­cağına işarettir.

Bazı yorumcular, rüyada serçe görmeyi, asalet sahibi bir kimseye işaret olarak yorumlamışlardır. Rüyasında bir serçe tuttuğunu gören kimse, böyle meziyet sahibi asaletli bir kimse ile arkadaşlık eder şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyasında bir dişi serçe bulduğunu veya satın aldığını gö­ren kişi, şerefli, asaletli bir hanımla evlenir denilmiştir. Rüyasında bir serçe yavrusu bulduğunu gören kişinin bir çocuğu olur denmiştir.

Rüyasında birçok serçe kuşunun olduğunu gören kişi, bir topluluğa lider (başkan) olur şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında birçok serçe kuşları gören kimse, ailesiyle, akrabaları ile sevinç dolu günler geçireceğine işarettir denilmiştir.

Serçe kuşu görmek, iyidir. Erkek evlada, mevki sahibi bir adamdan fayda görmeye, serçe tuttuğunu görmek, önemli bir adamla arkadaşlığa, etrafına birçok serçenin toplandığını görmek bir topluluğa lider olmaya işarettir.

Rüyada serçe görmek, oyun ve hikâye ile insanları güldüren bir kimseye işârettir.

Rüyada görülen serçe kuşu, erkek çocuğa da işârettir.

Bir kimse serçe kuşunu kestiğini görse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden korkulur.

Bazen rüyada serçe kuşu görmek, zengin, otoriter, işleri hususunda hilekâr, kin tutmayı ve münâkaşa yapmayı seven bir kimseye işâret eder.

Bazen de rüyada görülen serçe kuşu, güzel olan kadına işâret eder.

Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya işârettir.

Yine rüyada görülen serçeler aile ve akrabalaryla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye işârettir.

Bazen de rüyada görülen serçe kuşları günâh ve masiyette toplanmaya, ayrılık ve hezimete uğramaya işârettir.

Bazen de rüyada görülen serçe kuşu, kıymeti büyük bir kimseye işâret eder.

Rüyada serçe kuşu avladığını görmek de, büyük bir kimseden yardıma nâil olmaya işâret eder.

Yine rüyada serçe kuşu görmek, kadri yüce bir zâta işâret eder.

Rüyada görülen serçeler, çocukla da tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada elinde bir serçe kuşu olduğunu görmesi, o kimsenin, on altına nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada serçe kuşunu kestiğini görmesi, o kimsenin, galip gelmeye arzu ettiği güçlü bir kimseye zafer bulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada serçenin tüyünü yolduğunu veya etinden yediğini görmesi, o kimsenin, kadir ve şanlı kimsenin malından servet sahibi olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada, elinde veya kafesinde bir serçe olduğunu, fakat sonra uçtuğunu ve tekrar gelmediğini görmesi, o kimsenin hasta bir çocuğu varsa, vefat edebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada serçelerin gözlerini oyduğunu ve onları kör ettiğini görmesi o kimsenin, çocuklara hile yaparak onları aldat maya çalışmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada serçelerin yavrularına rastladığını görmesi, o kimsenin eğer küçük bir çocuğu varsa, o çocuğun kuyuya düşmesine işâret eder.

Serçe, erkek çocuğu olarak da yorumlanmıştır. Bu şekilde yorumlandığında rüya sahibinin zayıf bir oğlu olacağına ve o çocuğun öleceğinden korkulur. Serçe bazı durumlarda güzel bir kadındır. Serçelerin güzel sesleri ilim okumaya işarettir. Ailenin bir araya toplanmasına, neşeli, sevinçli günler geçirilmesine, muhabbete işaret eder.

Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için kolay elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir.

Bir serçeye sahip olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasına geçer.

Rüyada serçelere sahip olduğunu gören kimse zenginleşir.

Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine üllfet ve muhabbet etmeye yorumlanır.

 

Bir yanıt yazın