Rüyada Secde Ettiğini Görmek

Rüyada secde ettiğinizi görmek, iyiye işaretle yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kendisini secde ederken görmesi, düşmanına galip (üstün) gelmeye, günahlarının affına ve güzel akıbete, geleceğinin iyi olacağına işaret eder.

Günahkar bir insanın rüyada secde ettiğini görmesi, günahlarından tövbe edeceğine işarettir. Tövbe eder, korkulardan kurtulur ve muradına erer şeklinde tabir edilmiştir.

« Yorumcuların çoğunluğuna göre, rüya da secde ettiğinin görülmesi, korkulardan kurtuluşa, günahlardan tövbe edip Cenab-ı Hakk’a yönelişe ömür uzunluğuna ve tehlikelerden emin olmaya işaretle yorumlanır demişlerdir.

Yine rüyasında secde eden bir kimsenin, yolunda doğru düzgün gitmesine ve rüya sahibinin Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ihsan buyuracağı, nimetlerine ermesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada, rükûya vardığını ve secde ettiğini ve Allah (c.c.) için namaz kıldığını görmesi, o kimsenin Allah (c.c.) için teva- zusunun artacağına ve Allah (c.c.) için boyun eğeceğine işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada, rükûya vardığını ve secde ettiğini ve Allah (c.c.) için namaz kıldığını görmesi, Allah Teâlâ Hazretlerinin (c.c.) hudutlarını ve farzlarını yerine getirmesine, namazını çok kılmasına, din ve dünyasınca arzu ettiği şeye çabucak nâil olmasına, kendisine düşmanlık eden kimseye galip gelmesine işaret eder.

Bir kimsenin rüyada Allah (c.c.) için secde ettiğini görmesi, o kimsenin düşmanlarına galip gelmesine, zafere erişmesine ve günâhlarının affedilmesine işâret eder.

Secde, işlerin iyi gitmesine; bazen de onu gören kimse için Allah’ın (c.c.) vereceği nimetlere işârettir.

Secde, kurtuluş ve zafere ve işlemekte olduğu günâhtan tövbe etmeye, ömrün uzunluğuna, tehlikelerden kurtulmaya işârettir.

Rüyada secde etmek, Allah’a (c.c.) iman etmeye, günahkârlar için de tövbe etmeye delildir.

Bazen de rüku ve secde hacca işârettir.

Bazen de secde etmek, Efendimizin (s.a.s.) sünnetine uymaya, O’nunla cennette komşu olmaya işâret eder.

Rüyada Allah’tan (c.c.) başkasına secde ettiğini görmek, bir tartışma ve düşmanlık içindeyse rezil olmaya, tüccar ise zarar etmeye, ihtiyacı varsa ihtiyacının giderilmemesine işâret eder.

Bir kimsenin puta secde ettiğini görmesi yi değildir; o kimsenin eğlenceye daldığına ve tövbe etmesi gerektiğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir dağ üzerinde secdeye kapandığını görmesi, o kimsenin çetin ve şiddetli birisine galip gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir tepe veya bir duvar üzerinde secdeye kapandığını görmesi, o kimsenin kymetiyüce bir kimseye boyun eğmesine, tevazu etmesine ve onun huzurunda eğilmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada altından bir kerpiç için, gümüşten bir kerpice secde ettiğini görmesi, kymetiyüksek bir kimsenin asaletsiz bir kimseye boyun eğip tevazu etmesine işârettir.

Allah için secde ettiğini gören kişi kötülüklerden, kibirden arınır. Namazını çok kılar. Kendisine düşmanlık edene galip gelir, günahları affedilir. Puta secde ettiğini görse münafık bir kavme boyun eğer.

Bir kimse rüyada, rükuya vardığını ve secde ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah için tevazu eder ve boyun eğer. Kibir ve azemetten ari olur.

Bir kimse (C.C.) için secde ettiğini görse, düşmanlarına galip gelir, zafere erişir ve günahları affedilir.

Secde eden günahkar bir kimsedir ki, secde ettiğinde tevbekar olur. Tehlikelerden kurtulur ve istediklerine kavuşur. Günahları affedilir, günahları affedilen kimsenin hayatı ve ömrü uzun olur.

Secde, işlerin iyi yürümesine, bazen de onu gören kimse için Allah (C.C.)’ın ihsan edeceği nimetlere yorumlanır.

Bir yanıt yazın