Rüyada Sarhoş Görmek

Rüyada sarhoş görmek, iyiye yorulmaz. Sarhoşluk ile ilgili rüya pek iyi sayılmaz. Sarhoş olmak haram yemekle, haram mal ile ve ele haram mal girip zenginlikle yorum­lanır ki, hiç biri iyilikle yorumlanmaz.

Rüyada kendisini sarhoş görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

Rüyada sarhoş olmak fazla sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna yorumlanır.

Rüyada sarhoşluk eğer hurma ve üzümden olursa, herhalde devlet ve saltana yorumlanır.

Sarhoşluk, erkek ve kadın için durumlarından aşağı düşmeğe yorumlanır.

Rüyadaki sarhoşluk korku içinde, bulunan kimse için hayra yorumlanır.

Rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir şeyi kendisinde olduğunu iddia etmeğe yorumlanır. Eğer rüyayı gören salih birisi ise Allah (C.C.)’a aşk ve muhabbetinden ötürü vecde gelir ve gönül sarhoşluğuna erer.

Bir kimsenin rüyasında içki içerek sarhoş olduğunu ve sarhoş olmuş olduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Haram ma­la, haramdan kazanılıp elde edilen mal ve paraya işarettir. Çünkü içkinin kendisi haramdır. Haram bir şey bir Müslüman için hiçbir zaman iyi değildir demişlerdir.

Rüyada kendisini sarhoş görmek, üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada sarhoş olmak, fazla sevinmekle beraber nîmet ve malın çokluğuna işârettir.

Rüyada sarhoşluk eğer hurma ve üzümden olursa, devlet ve saltanata işârettir.

Bir kimse rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kimsenin nîmet ve ikbalinin genişliği sebebiyle bunu hazmedemeyerek azmasına ve nimetlere tahammül edememesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada şarap içtiğini ve sarhoş olduğunu görmesi, o kimseye haram mal gelmesine işâret eder.

Şarap içip sarhoş olduğunu görmek, saltanat ve mala işâret eder.

Şarapdan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli bir korkudur.

Sarhoşluk, erkek ve kadın için aşağılanmalarına işârettir.

Bazen sarhoşluk, cahilliğe ve işsizliğe işârettir.

Rüyadaki sarhoşluk korku içinde bulunan kimse için, hayra işârettir.

Rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir meziyetin kendisinde olduğunu iddia etmeğe işârettir.

Bazen sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, rüya sahibine bir töhmet ve belânın inmesine ve bundan şaşarak dehşete düşmesine işarettir.

 

Bir yanıt yazın