Rüyada Kaz Görmek

Rüyada kaz görmek, kadın, büyüklük, etrafınızı bir çok aptal kimsenin çevirmesi, mal, nimet, bereket ile yorumlanır. Kaz sesi duymak iyi haber alacağınıza işarettir. Kaz eti yediğinizi görmek, yakında iyi bir kazanç temin edeceğinize işarettir. Kaz bulma tutmak veya almak, kârlı bir işe başlayacağınıza, zengin biriyle evleneceğinize, büyük bir mirasa konacağınıza işaret eder.

Rüyada kaz görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Rüyada kaz görmek, mal ve nimete işarettir demişlerdir. Rüyada kaz görmeyi, zevce (hanım eş) ve hizmetçiye işaretle de yorumlamışlardır. Rüyada kaz görmek, hayra ve iyiliğe işaret eder demişlerdir.

Kaz eti yediğini gören kimse, komşularından mal, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanır. Bazı tabirciler derler ki, kaz, kadir ve kıymetli, takva ve ibadet sahibi ve iffetli olan birtakım insanlara işarettir.

Bir kimse rüyada kaz ile konuşursa, eşi tarafından şeref ve yüceliğe nail olur. Bir kimse şehirden veya bir mahalleden kaz sesleri gitse o yerlerden musibet sesleri veya ölüm haberi işitmesine işarettir.

Kaz eti yediğini gören kimse, komşularından mal, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanır. Çünkü kazın meskeni sudur ve sudan kendisine usanç gelmez.

Bazı yorumcular dediler ki, kaz, kadir ve kıymetli, takva ve ibadet sahibi ve iffetli olan birtakım insanlara işarettir.

Bir kimse rüyada kaz ile konuşursa, hanım tarafından şerefe kavuşur.

Bir kimse şehirden veya bir mahalleden kaz sesleri işitse, o yerlerden musibet sesleri veya ölüm haberi işitmesine yorumlanır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin rüyada beyaz bir kaz görmesi, mala veya zengin bir kadına işaret eder. Yani bu rüyayı gören kimse, ya bir mal elde eder (kazanır) veya zengin bir kadınla evlenir, onun malından ve parasından istifade eder demek olur.

Bir kimsenin rüyada siyah kaz ve ördek görmesi, hizmetçi­ye (yani bir hizmetçi alacağına) işarettir demiştir Cafer-i Sa­dık (r.a.).

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada kaz görmesi, asıl (asaletli) bir aileye mensup hizmetkarları olan, çok zengin bir şahsa (bir kadına ki, evinde hizmetçileri, hizmetkar­ları bulunan servet sahibi bir kadına) işaret eder demiştir.

Rüyada görülen kaz, hanıma ve hizmetçiye işarettir.

Rüyada kaz görmek, mal ve nîmet ile de tabir olunur.

Rüyada kaz eti yediğini görmek, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanmaya, komşulardan gelecek mala işaret eder.

Bazen de rüyada kaz görmek, kıymetli, takva ve ibadet sahibi ve iffetli olan bazı insanlara işaret eder.

Rüyada kazın kendisiyle konuştuğunu görmek, zengin bir kadın ile sefere çıkmaya ve bu yolculukta elde edilecek hayır ve berekete işarettir.

Bir kimsenin rüyada şehirden veya bir mahalleden kaz sesleri işitmesi, o yerlerden musibet sesleri veya ölüm haberleri işitmesine işarettir.

Yine kaz rüyası, ululuğa, mertebenin yüceliğine ve iyilikle tanınmaya işâret eder.

Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal veya zengin hanıma; siyah kaz ve ördek ise hizmetçye işaret eder.

Rüyasında bir kaz veya ördek kesip etini yediğini görmek, hanımı tarafından gelecek mal ve mülke işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kaz ve ördek görmesi, asil bir aileye mensup zengin ve kerem sahibi bir adama işaret eder.

Rüyada sürülerle kaz ve ördek görmek, ucuzluk, bereket ve nîmete; azını görmek de aileye işarettir.

 

Bir yanıt yazın