Skip to Content

Rüyada Sapan Görmek

Rüyada sapan gören kimsenin işinde kazancı artar, ticaretinde karı artar, veya çok mahsul elde eder şeklinde tabir olunur. Rüyada sapan görmek, bol kazanç, bol ve bereketli mahsul ile tabir olunur.

Rüyasında birisine sapanla taş attığını görmek, o kimseden bir şey istemeye veya isteyeceğine veya o kimseyi dava edeceğine işaretle tabir olunur.

Rüyada görülen sapan, hastanın yanma gelirse hastanın yerinden çıkarılmasına işârettir.

Bazen rüyada görülen sapan, mütevellinin vazifeden alınmasına veya mahzurlu şeylerden menetmeye ya da elçi ve sefire işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir adama sapanla taş attığını görmesi, o kimsenin, sert ve katı olarak kalp kırıcı bir sözle, taş attığı insanı, doğru bir işe davet etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kadınların kendisine taş attıklarını görmesi, sihirbazların o kimse hakkında sihir yapmalarına işâret eder.

Bazen rüyada görülen sapan, sıkıcı olan hak bir söze işaret eder.

Bir kimsenin rüyada elinde boş bir sapan bulunduğunu görmesi, o kimsenin, doğru biliş de söz söylemek istemesine işâret eder.

Rüyada taş atılmayan sapan görmek, rüya sahibinin tövbe etmesine, günâhtan kendisini tamamen geri çekmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sapan ile taş attığını görmesi, o kimsenin, bir insan hakkında iftira etmesine işâret eder.

Kırda sapan ile taş atmak, ava, helal tarafından ganimete ve şehir içinde yalan söz söylemeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada şehirde bir serçeye sapan ile taş attığını görmesi, o kimsenin, şerefli bir kimse hakkında yalan söylemesine; eğer attığı taş, o serçeye isabet ederse, o kimsenin söylediği sözünde günahkâr olmasına işâret eder.

Rüyada serçeye sapan ile taş atmak, insanları gıybet etmeye ve istihza ederek onları alaya almaya işârettir.

Bir kimsenin rüyada sapan ile bir güvercine taş attığını görmesi, o kimsenin, hanımına iftira etmesine işâret eder. Sapanla taş attığını gören kişi, taş attığı kişinin kalbini sert bir biçimde kırar ve sonrasında doğru bir işe davet eder. Taş atılmayan sapan rüya sahibinin tövbe etmesine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada sapan ile ok attığını görmesi, o kimsenin, üzerine lâzım olmayan bir sözü söylemesine; eğer o ok isabet ederse, onun sözünün kabul edilmesine; eğer o ok isabet etmezse, o sözünden dolayı günaha girmesine işâıet eder.

Bir kimsenin rüyada sapana mâlik olduğunu görmesi, o kimsenin isyan etmesine işârettir.

Hastanın yanına gelirse hastanın bulunduğu yerden çıkarılmasına işaret eder.

Rüyada bir adama sapanla taş attığını gören kimse, sert ve katı olarak kalb kırıcı bir sözle taş attığı insanı, doğru bir işe davet eder.

Rüyada elinde boş bir sapan bulunduğunu gören kimse, doğru bir işte söz söylemek ister.