Rüyada Saman Görmek

Rüyada saman görmek, hangi çeşidi olursa olsun, bütün samanlar hayra ve iyiye işaretle tabir olunur. Rüyasında bir kimse, evine saman doldurduğunu görse, o kimse­nin bu rüyası onun çok mala sahip olacağına, zengin ola­cağına, ucuzluk ve bolluk içinde yüzeceğine işarettir.

Rüyasında saman gören kimse, şu nimetlerden birine veya bir kaçma veyahut da hepsine nail olabilir: Mala, hayra, nimetlere, bereketlere, dilek ve muradına kavuşacağına, zafer ve başarıya, rızıklara ve bolluğa mazhar olacağına işaretle tabir olunur.

Rüya ilminin üstatlarından olan rüya tabiri bilimcisi İbn-i Şirin dostlarıyla birlikte gündüz vakti yolda giderken yol kenarında gördüğü saman yığınlarının tepecik halinde bulunduğunu da görmüş ve dostlarına:

“Şu samanları rüyamda görmüş olsaydım” demiş olduğunu Nablusi nakletmektedir. Bu işaretlerden olacak ki, bazı yorumcular, rüyasında saman gören bahtiyar kimse, paralarını koymak için hemen kasalar hazırlasın demişlerdir.

Rüyada saman görmek, bazan mala;bazan çok mala; bazande meşakkatle elde edilecek mala işaret eder.

Bazı kere rüyada saman görmek, malı sadaka olarak vermeye işârettir.

Rüyada görülen buğday samanı, buğdaya; bakla samanı, baklaya; nohut samanı da nohuda işârettir.

Bir kimsenin rüyada yanında saman olduğunu görmesi, o kimsenin helal ıızık ve kuvvete nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada saman yediğini görmesi, o kimsenin, samanın parasını yemesine, yahut yokluk, darlık ve açlığa düşmesine işâret eder.

Rüyada samanı sandık ve kasa gibi samanın konulmadığı yere koymak, yokluğa, kıtlığa ve rızkı samandan olan hayvanların helâk olmasına işârettir.

Bir şehirde samanın çokluğu, nebatatın çokluğuna işârettir.

Rüyada saman görmek çok mala işarettir. Evine saman dolduğunu gören kişinin malı bol olur. Yanma saman aldığını gören kişi helal rı-zık ve kuvvete erişir. Bazı yorumculara göre samanın çokluğu ürünün de çokluğuna işarettir. Samancı görmek de yolculuk esnasında gelecek helal rızka işaret eder

Rüyada saman, sahibi için maldır. Samanın, rüyayı gören kimse üzerinde eseri aşikare olur. Bazıları da saman, meşakkatle elde edilecek maldır. Çünkü saman toplanmak, dövülmekle elde edilir, demişlerdir.Bazı kere saman, malı sadaka olarak vermeye yorumlanır. Çünkü saman malın artığına aittir.

Bir yanıt yazın