Rüyada Salatalık Görmek

Rüyada salatalık görmek, hoş bir olayla karşılaşmaya, aynı zamanda savunma kuvvetine sahip olmaya işarettir.

Rüyada görülen salatalık üzüntü ve kedere işarettir. Bunun içindir ki, rüyasında salatalık yediğini gören kimse, kendisine ağırlık getiren bir işte çalışacağına işarettir.

  • Rüyasında mevsiminde salatalık görmek, elde edilen veya elde edilecek rızka işaretle tabir olunur. Mevsimsiz görü­len salatalık ise, hastalıktır veya hastalığa işarettir.
  • Hanımı hamile olan bir kimse, rüyasında salatalık yediğini görse, bir kız çocuğu olur veya olacağına işaretle tabir edilir.
  • Bir hasta için rüyasında bir salatalığı bıçakla kestiğini gör­mek, iyidir. Bu salata ikram edene de, edilene de iyiye yo­rulur, hayra yorulur.
  • Rüyada salatalık görmek, değersiz ve devamsız bir rızka işarettir. Rüyayı gören kimsenin satın alarak evine götür­düğü salatalık, hanımının hamile olduğuna işarettir.
  • Rüyada görülen salatalık, kolay elde edilen bir rızka da işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyada mevsiminde görülen salatalık, rızka işâret eder.

Bazen rüyada salatalık görmek, âdi ve devamsız bir rızka işârettir.

Bazen de rüyada görülen salatalık ve karpuz, kolay elde edilen bîr rızka işârettir.

Yine rüyada mevsiminde olmak şartıyla taze salatalık görmek, güzel sözler duymaya, ya da bir kadının kendisini sevmesine; bu salatalıktan yediğini görmek o kadınla evlenmeğe işâret eder.

Rüya sahibinin satın alıp evine götürdüğü salatalık, hanımının hâmile olduğuna işârettir.

Bir kimsenin rüyada sabit olarak gördüğü salatalık, mahzun bir çocuğa işâret eder.

Bazen rüyada görülen salatalık, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada salatalık görmek, her şekilde hayırlıdır. Menfaat ve bol kazanca işâret eder.

Bazı rüya tabircilerine göre de rüyada görülen salatalık, üzüntü ve kederdir şeklinde yorumlanır. Bundan dolayı salatalık yediğini gören kimse kendisine ağırlık getiren bir şeye çalışır, özellikle salatalık sarı olursa.

Salatalık, mevsiminde rızıktır. Mevsimsiz ise hastalıktır. İnsanın rüyada sabit olarak gördüğü salatalık, mahzun bir çocuktur.

Hanımı hamile olan bir kimse rüyada salatalık yediğini görse, bir kız çocuğu olur.

Rüyada salatalığın bıçakla kesilmesi hasta için iyidir. Rüyada onu takdim eden ve takdim olunan kimse için hayır ve iyiliktir.

Rüyada salatalık tarlası görmek, birbirini takiben meydana gelecek rızık ve faydalara yorumlanır. Bazan da nesli temiz bir kadına yorumlanır.

Rüyada bir salatalık tarlasına sahip olan veya oraya hükmeden kimse, mülke kavuşur. Eğer fakirse, zengin; bekarsa, evlenir; talebe ise, çeşitli ilim tahsili yapar. Günahkarsa, tevbe eder ve yaptığı tevbesinin meyvesini de hayır olarak görür.

Rüyasında salatalık yediğini gören kişi ağırlık getiren bir iş yapar.Salatalığın bıçakla kesilmesi hasta için iyidir. Evine salatalık alıp götürdüğünü gören kişinin hanımı hamiledir. Bazı yorumculara göre temiz bir kadına işaret eder.

Bir cevap yazın