Rüyada Sakal Görmek

Rüyada sakal görmek, genellikle iyiye yorumlanır. Er­keğin sakal görmesi, mal-mülk ve saygınlık elde edeceği­ne işaretle yorumlanır.

Sakal gören bir adamın rüyası erkek için zenginlik ve şereftir. Yani, rüyada görülen sakal erkek için hem zenginlik, hem de şerefe işarettir.

Rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve şe¬reftir.

Rüyada sakalının uzadığını ve karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhret kazanır. Ve bunu kazanırken sakalından karnında bulunan miktarca zahmet çeker.

Sakalını şekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını gören kimse, şeref, şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime kavuşur.

Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görse, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mala erişmesine yorum¬anır.

Sakalının miktarından fazla uzadığını görse, o kimsenin borcu¬na, üzüntü ve kederine yorumlanır.

Bazı yorumcular rüyada sakalının uzadığını ve çok kıllı oldu¬ğunu gören kimsenin, ömrü ve malı artar, dediler.

Sakalının kıllarını fazlacak siyah olduğunu gören kimse, zengin olur.

Sakalının sarıya yakın olduğunu gören kimse, fakirlik ve has¬talığa düşer. Sakalını safi kızıl renkli olduğunu gören kimse, feryat eder.

Bir kimse rüyada sakalını tuttuğunu, elinde kıl kaldığını ve o kılı atmadığını görse, o kimsenin kendisinden bir malı gider. Sonra yine ona döner. Eğer elinde kalan kılı attığını görse, o kimsenin bir daha dönmemek üzere malı gider.

Rüyada eliyle bir adamın sakalım tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur.

Büluğ çağma gelmeyen bir çocuk sakallı olduğunu görse, o çocuk büluğ çağına ermeden ölür.

Sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görse, o kimsenin şerefi veya vakarı gider. Ve halkın yanında hor ve hakir olur.

Kendi sakalının yarısının gittiğini görse, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yarısı gider.

Bir kimsenin sakalını rüyada tanımadığı genç bir adam traş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle gider. Eğer sakalını traş eden kimse ihtiyarsa, o kimsenin şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider.

Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir.

Sakalının siyahlığından hiç bir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkii elinden gider.

Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına ve hanımının hastalığına yorumlanır.

Rüyada sakalını ve başını birden traş ettiğini gören kimse hasta ise, şifa bulur. Eğer borçlu ise, borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider.

Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlet sahibi bir kimseden mal elde eder.

Sakal heybettir. Bazan sakal, adamın dükkanına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına yorumlanır.

Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir. Sakal doğruluk, yalan, cimrilik ve cömertliğe yorumlanır. Bazan sakal hanıma yorumlanır.

Bazen sakalın beyazlığı hastalığa yahut acizliğine yorumlanır.

Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada sakalını adetin hilafına olarak uzadığını görmesi, o kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malını sarfetmesine ya da kendisi için üzüntü, keder ve sıkıntı meydana gelmesine yorumlanır.

Sakal günahkar kimse için, tevbe; sapıklar için hidayettir. Özellikle rüya sahibi onda beyazlık da bulunduğunu görürse.

Rüyasında sakalının uzamış ve karnına kadar indiğini görmek, mal ve şöhret kazanılacağına, mal-mülk, zenginlik ve şan şöhret, saygınlık hepsi birlikte geleceğine ve olacağına işaretle tabir olunur.

Bazı tabircilere göre ise, rüyada sakalının uzadığını ve sakalının çok sık ve gür olduğunu gören kimsenin ömrü uzar ve malı çoğalır şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Rüyada sakal görmek, erkek için mal ve paraya, şeref ve itibara işarettir. Sakalının kesildiğini, tıraş olduğunu görmek, gam, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Kısa sakal görmek, tutumlu olmak mecburiyetine işaret sayılır.

Bir kimsenin rüyada sakalını şekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını görmesi, o kimsenin, şeref, şöhret, güzellik, mal. devlet ve güzel bir geçime nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görmesi, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mal elde etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalının, miktarından fazla uzadığını görmesi, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalının uzadığını hattâ yere düştüğünü görmesi, sakal sahibinin ölebileceğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalının uzadığını ve çok kıllı olduğunu görmesi, o kimsenin, ömrünün ve malının artmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalının göbeğine kavuştuğunu görmesi, o kimsenin Allah’a (c.c.) itaat ve inkıyat etmediğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalının bir tutamdan fazla görülmesi, o kimsenin riyakâr bir adam olduğuna işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalının kıllarının fazlaca siyah olduğunu görmesi, o kimsenin, zengin olmasına işâret eder.

Rüyada sakalı siyah olduğu halde rengini koyu yeşil görmek, rüya sahibinin miktarı ve sayılması mümkün olmayan bir mülke sahip olmasına; ancak kendisinin isyankâr ve zâlim olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalının sarıya yakın olduğunu görmesi, o kimsenin, fakirlik ve hastalığa düşmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada eliyle bir adamın sakalını tutup onu çektiğini görmesi, o kimsenin, o adamın malına varis olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bulûğ çağına gelmeyen bir çocuğun sakallı olduğunu görmesi, o çocuğun bulûğ çağma ermeden ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi sakalını noksan ve hafif, ancakyakışıksız olmadığını görmesi, o kimsenin üzerinde borç varsa ödemesine; eğer işleri güçse, kolaylaşmasına; eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntüsünün gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görmesi, o kimsenin şerefi veya vakarının gitmesine ve halkın yanında hor ve hakir olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi sakalının yarısının gittiğini görmesi, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısının veya malının yarısının gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalının yarısını traş edilmiş olduğunu görmesi, o kimsenin fakir olmasına ve şöhretinden düşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalını tanımadığı genç birisinin traş ettiğini görmesi, o kimsenin şöhret ve rütbesinin bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle yok edilmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalını ihtiyar birisinin traş ettiğini görmesi, o kimsenin şöhretinin yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gitmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini görmesi, o kimsenin, o adamın mirasını yemesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini ve o adamın sakalından bir şey alıp yediğini görmesi, o kimsenin, o şeyin miktarınca o adama varis olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalının beyaz olduğunu görmesi, o kimsenin, şeref ve büyük şöhrete erişmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalının ağardığını ve henüz bazısında siyahlık da bulunduğunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarına işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalının siyahlığından hiç bir eser kalmadığını görmesi, o kimsenin, fakir olmasına, şöhret ve mevkiinin elinden gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına ve hanımının hastalığına işârettir.

Bazen rüyada hanımda sakal görülmesi, o kadının erkek çocuk doğurmasına; eğer o kadının erkek çocuğu varsa, o çocuğun ailesinin İyilerinden olacağına işâret eder.

Evli olan bir kadının rüyada sakallı olduğunu görmesi, o kadının kocasının kaybolmasına; dul olan bir kadının rüyada sakallı olduğunu görmesi, onun haline uygun işgüzar bir adamla evlenmesine işâret eder.

Hâmile bir kadının rüyada sakallı olduğunu görmesi, erkek bir çocuk doğurmasına işâret eder.

Dava ve düşmanlığı olan bir kadının rüyada sakallı olduğunu görmesi, galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi iş görmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada sakalını yolduğunu görmesi, o kimsenin yanında bulunan malının zayi olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada sakalını ve başını birden traşı ettiğini görmesi, o kimsenin hasta ¡se, şifâ bulmasına; eğer borçlu ise, borcunu ödemesine; eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederinin gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmediğini görmesi, o kimsenin, şöhret ve devlete erişmesine, bir kimseden mal elde etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalından biraz kısalttığını görmesi, o kimsenin, o sakalından kestiği miktarca malının gitmesine işâret eder.

Bazen rüyada görülen sakal, adamın dükkânına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lâzım gelen tazminata, kazanç ve faydasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalını ağzı ile kesip kısalttığını görmesi, o kimsenin üzüntü ve kederinin uzamasına işâret eder.

Bazen rüyada görülen sakal, kendisiyle yemin edilir bir şeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sakalında beyaz bir kıl olduğunu görmesi, o kimsenin kazandığı günahı sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya işârettir.

Bazen rüyada sakalın beyaz olduğunu görmek, hastalığa yahut âcizliğe işârettir.

Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sakalını âdeLin hilâfına olarak uzadığını görmesi, o kimsenin oyunla meşgul olmasına veya lâyık olmayan yere malını sarf etmesine işârettir.

Rüyada görülen sakal günahkâr kimse için, tövbeye; sapıklar için hidayete işâret eder.

Rüyada bir kadından sakal çıktığını görmek, o kadının erkekleşmesine veya utanmazlığına ve sakınılması gereken şeyi yapmasına işârettir.

Rüyada görülen sakal, küçük çocuk için uzun ömre işâret eder.

 

Bir yanıt yazın