Rüyada Sahra Görmek

Rüyada sahra (çöl) görmek, ferahlık ve sevince işarettir.

Bir kimse rüyasında alabildiğine uzanan bir sahra (çöl) görse, şiddet ve mihnetten kurtularak, ferahlığa ve sela­mete çıkacağına, günahlarından tövbe edip kurtulacağına, hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşacağına işaret eder.

Rüyasında çölde (sahrada) yürüdüğünü görmek, faydasız ve hiç kimseye yarar ve menfaat getirmeyen bir işe başla­yacağına işaretle tabir olunur. Rüyada görülen sahranın geniş oluşu, ekili oluşu ve yeşilliği nispetinde rahatlık ve sevince işaret olarak tabir olunur.

Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve sıkıntıdan kurtularak genişliğe ve selamete çıkmaya, günahlardan tevbe etmeye, zarardan sonra kazanca ve hastalıktan sıhhate kavuşmaya yorumlanır.

Rüyada çöl ve sahrada yürümek kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir şeye başlamaya yorumlanır.

Sahra, genişliği, ekili oluşu ve yeşilliği nisbetinde ferahlık ve sevinçtir.

Şiddetten kurtularak selamete erişmeye, günahlardan arınmaya, zarardan sonra kazanca, hastalıktan sonra iyileşmeye işarettir. Sahra genişliği nedeniyle ferahlık ve sevinçtir.

İbn-i Şirin’in yorumu:

Bir kimsenin rüyada geniş ve güzelliği mükemmel bir sahra görmesi, bu görülen sahranın genişiliği, güzelliği ve düzlüğü nispet ve derecesinde ferah ve sevince ve adalete ermeye işarettir. Geniş ve büyük sahra­nın görülüşüyle birlikte mevsiminde çayır ve çimenlerle bezenmiş, süslenmiş bir halde olduğunu görmek ve O’nun üzerinde gezip dolaştığını da görürse, büyük hayır ve menfaatine işaretle yorumlanmıştır.

Yine bazı yorumcular, sahra görmeyi helal mal ve ganimete yormuşlardır.

Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve mihnetten kurtularak genişliğe ve selâmete çıkmaya, günâhlardan tövbe etmeye, kazanca ve hastalıktan sıhhate kavuşmaya işarettir.

Rüyada çöl ve sahrada yürümek, kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir işe başlamaya işârettir.

Rüyada görülen sahra, genişliği, ekili oluşu ve yeşilliği nispetinde rahatlık ve sevince işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin kara parçasında bulunduğunu görmesi, o kimsenin, genişliğe çıkmasına, şeref ve izzete kavuşmasına, sâlih amel ve ibadet etmek suretiyle rahatlığa kavuşmasına işâret eder.

Bir yanıt yazın