Rüyada Saç Ördüğünü Görmek

Kadın ve erkeklerden saçını örmeyi adet haline getirmiş kimsenin rüyada saçını örmesi, iyidir. Bunların dışındakiler için rüyada saç örmek, işlerinin durgunluğuna, çok fazla borçlanmasına ve bazen de işinde âciz olmaya yorumlanır.

Rüyada saç örmek, gerek kadın ve gerekse erkeklerden saçını örmeyi itiyad etmiş kimse için hoştur. Bunların dışındakiler için saç örmek, işlerinin durgunluğuna, fazla borçlanmasına ve bazen da işinde aciz olmasına yorumlanır.

Başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü gören kimse, zengin ise malı artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur. Eğer fakir ise, borçlanır.

Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır. Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra yorumlanır. Bunların dışında, fakir olan insanların rüyada saç örmesi, işlerinin tükenmemesine yorumlanır.

Bir kadının rüyada saçlarının üç örük örül­düğünü görmesi, o kadının kocasından üç talâkla boş olmasına işâret eder.

Hasta bir kadının rüyada saçlarının üç örük örüldüğünü görmesi, o kadının ölebileceğine işâret eder.

Rüyada saç ördüğünü görmek, işleri pü­rüzsüz yapmaya işâret eder.

Zengin bir kimsenin rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmesi, o kimsenin, malının artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına işâret eder. Bir kimsenin rüyada baldırlarının çok kıllı olduğunu ve onları ördüğünü görmesi, o kim­seye, mal isabet edeceğine işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmesi, o kimsenin, borçlanmasına işâret eder.

Bir kadın rüyada saçlarını ördüğünü görürse dul ise evleneceğine, evli ise karısıyla muhabbetinin artacağına işarettir.

Bir yanıt yazın