Rüyada Put Görmek

Rüyada put görmek, yüzü güzel, fakat ahlakı kötü (huyu yaramaz) ve gaddar, zalim bir kimseyi temsil eder.

Rüyada puta taptığını görmek, günah işlemeye işaret ile tabir olunur.

Madenden yapılmış put görmek, dünyalık sahibi olacağını­za işaret ile yorumlanır.

Rüyada altından yapılmış put görmek, fakirliğe, yoksulluğa düşeceğinize ve sıkıntılı bir hayata düşeceğinize işaretle tabir olunur.

Rüyada tahtadan put görmek, iki yüzlü münafık kötü biriyle karşılaşılacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada görülen putlar, şekil ve çehre gü­zelliği olmakla birlikte ahlâkı kötü ve gaddar olan insana, iyi konuşamayan veya ahmak ve dilsiz olan kimselere işâret eder.

Bazen rüyada görülen put, kişinin aşırı ilgi gösterdiği ve onu ibadet ve kulluktan alıkoyan eşe, çocuğa, mal ve dünyalığa, paraya, şöhre­te, sevgiliye vb. gibi şeylere; nefsinin istek ve arzularına işâret eder.

Bazen de put, ‘zaman’a ve o zaman içinde yaşayanlarda meydana gelecek değişikliklere işâret eder.

Bazı kere de put, kendini beğenmiş kadına delâlet eder.

Rüyada puta taptığını görmek, Allah’tan yüz çevirmeye, batıla koşmaya, nefsanî arzu­larını Allah’ın rızasına tercih etmeye, ortaya attığı yanlış görüş ve düşüncelerle Hakka ya­lan isnad etmeye, İlâhî gazabı gerektirecek hal ve hareketlere işârettir.

Rüyada ağaçtan yapılan bir pula veya bir haça taptığını görmek, rüya sahibinin zâlim, kötü ve münafık büyük bir kimse ile arkadaşlık yapacağına işârettir.

Rüyada gümüşten yapılmış puta taptığını görmek, rüya sahibinin hizmetçi bir kadına yaklaşarak sinsice dostluk kuracağına, kadına lâyık olmadığı bir şekilde davranacağına ve kadına kötü bir şey yapabilmek için dinini âlet edeceğine işâret eder.

Rüyada altından yapılmış putu görmek ve ona tapmak, hem dinin zayıflamasına hem de bir işe başlayıp o işten zarar görmesine ve malın elden gitmesine işârettir.

Rüyada bakırdan, demirden veya kalaydan yapılmış bir put görmek ve ona tapmak, sade­ce dünya işlerinden medet ummaya, diniyle dünyayı talep etmeye ve Cenâb-ı Hakk ı unut­maya işârettir.

Rüyada taştan yapılmış bir puta taptığını görmek, kalbi taş gibi olan bir adama yaklaşa­rak ondan menfaat ummaya işâret eder.

Rüyada topraktan yapılmış bir puta taptığı­nı görmek, kendisine bile faydası olmayan bi­riyle arkadaş olmaya işâret eder.

Bir puta veya bir haça ibadet ederek ona bir şey söylediğini veya onu öpüp sevdiğini görmek, kendisine hiçbir faydası dokunmaya­cak kişilerle konuşup dost olmaya ve onlardan sonunda zarar göreceğine işâret eder.

Rüyada putu gördüğü halde ona ibadet etmediğini görmek çok mala kavuşmaya yahut birine aşık olmaya işâret eder.

Putun yüzüstü düştüğünü görmek hevâ ve heveslerini kırarak olgun Müslüman olmaya yahut batıl görüş ve ideolojilerin hükmünün sona ermesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada putları kırdığını ve onla­rın şekillerini değiştirdiğini görmesi, yüksek bir rütbeye, düşmanlarına galip gelmeye ve düş­manların hilesinden emin olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada altın veya gümüşten yapılmış resimler görmesi, dünyalık mal ile tabir olunur.

Rüyada pirinçten yapılmış hareketli küçük resimler görmek, ucuzluğa, bolluğa ve güzel bir duruma işâret eder.

Tapılan put ağaçtansa o kişi inancıyla zalim kişilere ulaşır.  Eğer ki put demir, bakır veya kalaydan yapılmışsa o kişi Rabbini unutur, dünyayı ister. Putları kırdığını ve yaktığını gören kişi yüksek bir mertebeye erişir, düşmanlarını yener.

Bir yanıt yazın