Rüyada Pınar Görmek

Rüyada pırıl pırıl akan, berrak, temiz ve tatlı suyu ile akan bir pınar görmek, nimet, hayır ve berekete işaret, arzu ve murada kavuşmak ile tabir olunur.

Rüyada suyu bol akan bir pınar görmek, çok menfaat ve yarar sağlamaya işaretle tabir olunur.

Rüyasında dışarıdan gelip evin içinde akan pınar görmek, bol rızk kazanmak (elde etmek) ve zenginliğe işarettir.

Rüyada pınarda (pınardan) yıkandığını görmek, sıkıntıdan kurtulup feraha ermek, kederden kurtuluşa ermeye işarettir.

Rüyasında duvardan pınar suyu aktığını gören kimse, dost, arkadaş veya akrabadan sıkıntıya düşer şeklinde yorumlanır.

Rüyasında temiz pınar suyunun üzerine sıçradığını görmek, hasta ise, şifaya kavuşmak, hastalığından iyileşmesi, korkusu varsa, korkudan kurtulur, şeklinde tabir olunur.

Rüyada suyu berrak ve tatlı bir pınar görmek, saygı değer ve cömert bir adamla arkadaş olmaya yorumlanır. Suyu acı pınar görmek, cimri, alçak, aşağılık bir adamla karşılaşmaya, bir pınardan ellerini, ayaklarını yıkadığını görmek, gam ve kederden kurtulmaya, bir pınarın kuruduğunu görmek, büyük ve hayırsever bir adamın ölümüne işaret olarak yorumlanır.

Rüyada birinin akan bir pınarının olduğu­nun görülmesi, onun için akmaya devam eden amele, yani ölümünden sonra sevabı devam edecek olan amele işâret eder.

Rüyada pınar görmek, şeref ve itibara, uzun ömre; çeşme ve kaynak görmek nîmete, hayır ve berekete, maksadın hasıl olmasına işâret eder.

Rüyada akar vaziyette berrak ve tatlı bir pınar görmek, kerem ve iyilik sahibi, kadri yüce kimseye işaret eder.

Rüyada suyu acı, bulanık bir pınar görmek, aşağılık ve zelil bir adama işâret eder.

Pınarın suyunun acı ve sıcak olması, hasta­lığa işâret eder.

Rüyada görülen pınarın suyunun bol ve parlak olması, ulüvv-i kadr; haddinden fazla taşkın ve bulanık olup etrafına yayılması, mu­sibet ve felâkete; az ve fakat bulanık olması üzüntü ve kedere; suyun parlak ve manzarası­nın hoş olması da uzun ömre işâret eder.

Rüyada üstüne pınar suyu döküldüğünü görmek, hastalıktan şifâya ve korkudan emni­yete işâret eder.

Rüyada evinde bir pınar çıktığını görmek, kadın yüzünden üzüntüye düşmeye, bu üzün­tünün sonunun hayır olmasına; bu çeşmenin suyu evin her tarafına yayılarak akar giderse gam ve kederden kurtulmaya, akmayıp durgun halde durursa üzüntüye işâret eder.

Rüyada duvardan pınar çıktığını görmek, erkek akraba cihetinden gelecek sıkıntıya işâret eder.

Rüyada pınarın suyunun taştığını görmek, orada meydana gelecek musibete işâret eder.

Rüyada pınar suyu ile yıkanmak yahut onu vücuduna sürmek, gam ve kederden kurtul­maya işâret eder.

Bir pınarın kuruduğunu görmek, orada büyük bir zâtın vefatına yahut görevine son verilmesine işâret eder.

Rüyada suyu saf ve parlak, manzarası gü­zel bir pınar görmek, hoş maişet ve uzun ömre işâret eder.

Rüyada pınar görmek, yüce makamlara ve uzun ömre yorulur.

Rüyada suyu az olan pınar görmek, yöre insanları için üzüntü ve kedere işâret eder.

Yolcuların ve gelen geçenlerin serinleyip su içmeleri için yapıları bir sebili görmek, sa­daka vermeye, hayır ve hasenata, cömertlik ve büyüklüğe işâret eder.

Bir yanıt yazın