Rüyada Peynir Görmek

Rüyada peynir görmek, genellikle iyiye ve hayra yorulur Peynir görmek, bolluk, mal ve rızk ile tabir olunur. Peynir görmek, bekar için evlenmeye, hamile için çocuğun doğumuna, mal-mülk artmasına ve ömrün uzun olacağına işaret ile tabir olunur.

Rüyasında peynir gören kimse, hazır mala kavuşur ve o sene bolluğa erer, şeklinde tabir olunur.

Rüyada görülen taze peynir ise, kişinin ya­şadığı yerde kavuşacağı çok mala işâret eder. Rüyasında taze peynir yemek, ticaretten menfaat elde et­mek, faydalanmak ve mal sahibi olmak ile tabir olunur.

Rüyada yaş peynir görmek, kuru peynir görmekten (yorumculara göre) daha hayırlı, daha iyiye yorulmuştur.

Rüyada peynir görmek ve yemek zenginliğe, hasta ise sıhhate kavuşmaya, eline para geçeceğine, rahat ve afiyete işarettir. Bekar için evlenmeye, evli ve hamile için evlada ve uzun ömre işarettir.

Rüyada peynir görmek, rızık ve berekete, artan mala ve uzun ömre, hazır ve kolay elde edilen mala, senenin ucuzluk ve bolluğuna işâret eder.

Bazen de peynir görmek, içerisinde maya bulunmasından dolayı, faiz karışmış mala işarettir.

Rüyada görülen peynir, bekâr için evlen­meye; hamile kadın için çocuğa, gebelikten kurtulmaya işâret eder.

Rüyada görülen kuru peynir, yolculuğa ve rızka, seferden hâsıl olacak az mala işâret eder.

Rüyada lezzeti iyi olmayan peynir görmek, zillet ve meskenete işârettir.

Rüyada peynir görmek, rahat ve afiyetle beraber mala; taze peynir hazır mala ve sene­nin ucuzluk ve bereketli olacağına işâret eder.

Hamile kadının koyun sütünden imal edil­miş peyniri görmesi, hamileliğinden selâmetle kurtulacağına işârettir.

Rüyada peyniri ekmeğe katık edipyediğini görmek, geçim sıkıntısına işâret eder.

Peyniri zeytin ve ekmekle birlikte yemek, çabuk ele geçecek mala işâret eder.

Rüyada peynir mayası görmek, ferahlık, se­vinç ve kolaylıkla elde edilen rızka işâret eder.

Yine peynir mayası, mala, ibadet ve takva­ya işâret eder.

Peynir, rahatlıkla beraber maldır. Yaş peynir, yorumda kuru peynirden hayırlıdır. Peynir, rüyayı gören için hazır mal ve senenin bolluğuna yorumlanır.

Peyniri ekmeğe katık edip yediğini gören kimsenin geçimi güç ve çetin olur.

Bir yanıt yazın