Rüyada Parmak Görmek

Rüyada parmak görmek, eşe, çocuğa, kar­deşe, anne ve babaya, dost ve arkadaşa, hiz­metçiye, mal, mülk ve sanata, hayvana, bine­ğe, güç ve kuvvete, refaha, beş vakit namaza, kâr ve kazanç vasıtalarına yahut yardım gör­meye işâret eder.

Rüyada görülen ince ve uzun parmaklar, işini güzel yapan sanatkara, etkili ve güzel yazı yazmaya, ticarette başarıya, yoksul için varlıklı kimselerin yardım ve ilgisine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sağ elinin parmakları­nın sol elindeki parmaklardan uzun olduğunu görmesi, güzel amele, hayır ve iyilik etmeye; parmakları kısa ve pazusu uzun olduğunu gör­mek, cömertliğe, şecaat ve kuvvete işâret eder.

Rüyada sağ elin parmaklarını görmek, beş vakit namaza işâret eder. Şöyle ki: Baş parmak sabah namazı, şehadet parmağı öğle namazı, orta parmak ikindi namazı, hatem parmağı akşam namazı ve küçük parmak yatsı namazıdır.

Rüyada görülen sol elin parmakları, kardeş çocuklarına işârettir.

Rüyada görülen ayak parmakları, zinete, işlerin düzgünlüğüne işârettir.

Rüyada el ve ayak parmaklarında eğrilik görmek, aksilik ve tersliğe işârettir.

Rüyada bir parmağı başka bir parmağın yerinde görmek, namazı diğer namaz vaktine tehir etmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada parmaklarını kına ile bezenmiş görmesi, çok tesbihatta ve çok zi­kirde bulunmasına işâret eder.

Rüyada bir kadının parmaklarını kına ile boyaladığını görmesi, kocasının ona yapacağı iyilik ve hayra işâret eder.

Bir adamın rüyada parmaklarını birbirine geçirdiğini görmesi, akrabalığa, alış-veıişte ortaklığa ve uyuşmaya işâret eder.

Rüyada parmaklarını yaladığını görmek, rızık, mal, menfaat ve hayır ile tabir olunur.

Bir kimse rüyada parmaklarının aralarını hilallediğini görse, bu rüya, sünnet-i seniyyeye ve ahlâk-ı hamîdeye ittibaya, temizliğe ve ev­latlarını evlendirmeye işâret eder.

Rüyada hasta bir adamın parmaklarının ucunu ısırdığını görmesi, onun ömrünün ta­mam olduğuna işâret eder.

Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen senesi; iyilikle emretmek ve kötülükten men etmek cihetinden âhirette de muayyen senesidir.

Rüyada eline kına koyduğunu ve fakat kı­nanın tutmadığını gören kadın, kocası tarafın­dan sevilmez.

Rüyada baş parmağının kesildiğini görmek, yola gitmeye işârettir.

Rüyada şehadet parmağının kesildiğini gör­mek, namaza fazla önem vermemeye işârettir.

Rüyada orta parmağının kesildiğini görmek ise, devlet reisinin veya mensubu bulunduğu cemiyetin, topluluğun önderinin vefatına işârettir.

Rüyada yüzük parmağının kesilmesini gör­mek, mal israfı yahut eldeki malın zayi olaca- | ğına işârettir.

Rüyada küçük parmağının kesilmesi de, torununun ölümüne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada parmaklarını birbirine çattığını(uç uca getirerek birbirine dayadığını) görmesi, sıkıntı ve zarurete düşmeye işâret eder.

Rüyada parmaklarını birbirine bitiştirdiğini görmek, sıkıntıdan kurtulmaya, namazları cem ederek kılmaya, kardeş çocuklarının toplan­masına işâret eder.

Rüyada parmak görmek, kazanç, ticaret ve er­kek evlat ile yorumlanır. Parmaklarını bitişik görmek, düğün yapı­lacağına, orta parmağını uzamış görmek, işinden büyük bir menfaat geleceğine, parmaklarının yandığını görmek,birisiyle günaha gire­ceğine, parmaklarının fazlalaştığını görmek, iyi talihe, servet ve büyüklüğe kavuşmaya, parmaklarının inceldiğini ve uzadığını gör­mek, işindeki kabiliyetinin artacağına, parmaklarının kilitlendiğini görmek, ortaklığa, bir meselede anlaşmaya varmaya yorumlanır. Rüyada görülen el parmakları ile ilgili rüyalar değişik şekilde yorumlanır. Rüyada parmak görmek, bazen kazanç ve ticarette kar et­meye işarettir, şeklinde tabir olunur. Rüyanızda parmağınızı yaladığınızı görmeniz, az bir rızık kazanacağınıza işarettir. Rüyanızda parmaklarınızın aralarını açık görmeniz, arka­daşlarınız ve akrabalarınız arasında uygunsuzluk ve den­gesizlik olacağına işarettir.

Evlat, zevce, anne, baba, mal, mülk, hayvan ve sanat olarak yorumlanır. Parmaklarının güzel olduğunu görmek malının ve sanatının fazla olacağına işaret eder. Parmağının kesildiğini veya koptuğunu gören kişinin malını veya ailesinden birilerini kaybedeceğine yorumlanır. Bazı yorumculara göre parmaklar beş vakit namaza işaret eder. Başparmak sabah, şahadet parmağı öğle, orta parmak ikindi, yüzük parmağı akşam, serçe parmağı yatsı namazı olarak yorumlanır. Eğer namaz olarak yorumlanırsa tırnaklar sünnet ve nafile namazına yorumlanır. Eğer mal ile yorumlanırsa tırnaklar zekâta, asker ve yardımcıları olarak yorumlanırsa tırnaklar silah ve düşmana yorumlanır.

Erkeğin parmaklarını kınalı görmesi Allah’ı çokça zikretmesine, kadının parmaklarını kınalı görmesiyse, kocasının ona yapacağı bir iyiliğe, eğer kadının kınası tutmadıysa kocasının onu sevmediğine işaret eder. Parmakta çıban çıktığını görmek, ilim aktarmaya, kin ve düşmanlığa işaret eder. Rüyada parmaklarını birbirine geçirdiğini görmek ortaklığa, akrabalığa, alışverişte uzlaşmaya, isteklerinin toplandığına yorumlanır. Rüyasında parmaklarını yaladığını gören kişi çok az rızıkla imtihan edileceğine işarettir.

Parmak; evlat, zevceler, baba ve ana, mal, hayvan, mülk ve sanatla yorumlanır.

Rüyada parmaklarının fazla ve güzel olduğunu gören kimsenin sözünü ettiğimiz şeyleri de fazla olur. Noksan olduğunu görenin de bu şeyleri noksan olur.

Rüyada parmağının kesildiğini ya da onunla faydalanamadığım görmek; baba, ana ve evladından yararlanamayacağına, yahut malının zayi olacağına, hayvanlarının telef olacağına ya da sanatının değerini kaybedeceğine yorumlanır.

Bazen parmaklar, beş vakit namazla yorumlanır.

Parmakların bağlanması, malın bağlanmasıdır.

Parmakları kesik bir insan görmek, itimat ettiği maldan eziyet görmek ile yorumlanır.

Parmakların uzunluğu fazla haris olmağa, parmaklardan bir parmak fazla olduğunu görmek akraba veya namaz, ya da ilminde ziyadeliğe yorumlanır.

Bazı yorumcular, parmakların birbirine geçirilmesi rüyasını, rüya sahibinin işsiz ve elinin darlığına, kendisi için meşgul olacak işi olduğu halde ailesi, kardeşi ve evlatları ise ondan kendilerine dokunacak zarardan korkup, o zararın defi için birbirlerine yardımcı olmaları ve arada ittifak etmeleri, şeklinde yorumlamışlardır.

Bir kimse, birisinin parmağının ucunu ısırdığını görse, eli ışınlan kimsenin terbiyesizliğine, ısıran kimsenin de onu terbiye etmek için gösterdiği aşırılığına yorumlanır.

Parmaklarını çatırdattığını gören kimse, akrabalarından kötü söz işiteceğine, rüyada parmaklarının fazla okluğunu gören imamın, hırs ve zulmünün fazlalığına, insafının azlığına yorumlanır.

Sol elin parmakları erkek ve kızkardeş çocuğudur.

Erkeğin parmaklarını kına ile bezemiş görmesi, çok tesbihalta bulunmasına, kadının kına yaktığını görmesi ise, kocasının ona karşı yapacağı iyiliğe yorumlanır.

Ellerine kına koyduğunu fakat kınanın tutmadığını gören hanım, kocası tarafından sevilmez.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Uykuda görülen parmak rüyaları, şu cihetlere işaretle yorumlanır demiştir. Şöyle ki: Evlada işaretle, Erkek kardeşe işaretle, Hademe-hizmetkara işaretle, Dosta işaretle, Kuvvet, kudrete işaretle, Beş vakit namaza işaretle. Kişinin rüyada gördüğü parmaklar, bunlardan bunlardan birine veya bir kaçma işaretle tabir olunur demiştir.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın