Rüyada Para Görmek

Rüyada para görmek, çok yakında elinize bir miktar para geçeceğine yorumlanır. Altın para görmek, hasta olmaya, ga­ma ve kedere, gümüş para görmek, sevince, eğlence ve yeni arkadaşlığa, bronz ve nikel paralar görmek, geçici sıkıntıya işaret sayı­lır. Para almak, sıkıcı bir haber almaya, para vermek, birine hoşa gitmeyecek bir şey söylemeye,yerde para bulmak önemsiz bir has­talık geçirileceğine, para çalmak, bir kimsenin sırrını öğrenmeye, para basmak gizli bir işe teşebbüse, parayı yırtmak, imha etmek başlanmış bir işi pişman olarak terk etmeye, günahlardan tövbe et­meye yorumlanır.

Rüyada görülen para, yaramaz sözlere, yalan sözlere, düşmanlık ve iki yüzlülük gibi kötü şeylere yorulur. Rüyada görülen bakır para, dedikodu çıkacağına, çirkin ve yalan sözlerle karşılaşmak ve düşmanlıkla karşılaşmak gibi yaramaz olaylarla tabir olunur. Rüyada bakır parayı veya paraları attığınızı görmek, keder­den, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işaret eder. Rüyanızda bakır para aldığınızı görmek, çıkacak kavga ve göreceğiniz düşmanlık ile yorumlanır. Rüyanızda bakır para verdiğinizi görmeniz birilerine düşmanlık edeceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda para bozdurduğunuzu görmek, kötü söz işitece­ğinize ve binleriyle münakaşa edeceğinize işarettir. Rüyasında birilerinin parasını bozduğunu görmek, işleriniz­de bozukluk olacağına, kar edemeyeceğinize ve çok zarar edeceğinize işaretle tabir olunur. Elinizde gümüş para olduğunu görmek, iyi bir sözle ve iyi bir haberle karşılaşacağınıza işarettir. Rüyada büyük bir gümüş para görmek, çok mala sahip ol­mak ve çok karlı kazanç elde etmek ve çok çok zengin ola­cağınıza işaretle tabir olunur.

Rüyada para görmek, riya ile söylenen boş söze işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada para görmesi, üzüntüye, kedere, darlığa, sıkıntı doğuran davranışa, gösterişe ve kendisine üzüntü vere­cek söze işâret eder.

Bazı kere de rüyada para görmek, bayağı rızka, dostlarla görüşmeye, sıkıntıdan sonra rahatlığa, sözün tükendiği yerde maddi im­kanların devreye girmesine veya işi az mükâfatı çok amele işâret eder.

Rüyada gümüş para yuttuğunu ve abdest bozarken para çıkardığını görmek, rüya sahi­binin zındıklığına ve Allah’ı (c.c.) inkâr etme­sine işârettir.

Rüyada altın yuttuğunu, abdest bozarken para çıkardığını görmek, imandan sonra küfre düşmeye işârettir.

Rüyada paraya rastladığını görmek, me­şakkat ve usanca işâret eder.

Sarık yahut şapkası içinde para görmek, abdest bozmaya işârettir.

Üzerinde kutsal ifadelerin yazılı bulundu­ğu paraları görmek, şiir ve musikiyi Kur an’a tercih etmeye işâret eder.

İkiyüzlülük ve mücadeleyle söylenen sözdür. Bir kişi rüyasında gümüş para yuttuğunu ve abdest bozarken paranın çıktığını görse o kişi inkâra yönelir. Eğer altın para yuttuğu ve abdest bozarken paranın çıktığını görse dinden çıkacağı anlamına gelir. Para, üzüntü, keder, sıkıntı ve darlıktır. Para basan kişi görmekse, güzel ama hileli söz söyleyen kişidir. Para kemeri görmek bekâr için evlenmeye işaret eder. Para kemeri maldır. Para kemerini düşürdüğünü gören malını kaybeder. Para kemerinin bağlı olduğunu görse ömrünün yarısında ilim ettiğine veya edeceğine işaret eder. Paralı kimse görmek, ticarette kâr ve fayda gören kişiye yorumlanır.

Rüyada görülen para, riya ve mücadele ile beraber söylenen sözdür.

Bir kimse rüyada Allah (C.C.)’ın ismi yazılı birtakım paralar görse, Kur’an-ı Kerim yerine sema ayinini ve şiir söylemeyi kendisi için daha hoş gören bir adam olduğuna yorumlanır.

Rüyada altın yuttuğunu, abdest ederken para çıkardığını gören kimse, Müslümanlıktan sonra kafir olur. Çünkü altın dindir. Para ise kalp ve küfürdür.

Paraya rastladığını görmek, meşakkat ve usançlıktır.

Paralar, üzüntü, keder, darlık ve kendisine keder gelecek söze yorumlanır. Bazen para, bayağı rızka veya sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az mükafatı çok amele yorumlanır.

Para, maldan dolayı meydana gelen muhakemeleşmede veya alimlerin arasında meydana gelen münazarada aciz kalmaya ve sözün tükenmesine yorumlanır.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın