Rüyada Övmek

Rüyada bir kimseyi yüzüne karşı övmek, ona bir zararı dokunmaya ve riyakârlığa işârettir.

Olgun bir kimseyi yüzüne karşı övmek ve ona takdir hislerini bildirmek, kadirbilirliğe işârettir.

Bir kimseyi gıyabında (onun olmadığı yer­de) övmek, hayır ve iyiliğe, sevgi ve kardeşli­ğin devamına, iyilerin ve iyiliklerin artmasına işârettir.

Bir kimseye gıyabında yahut yüzüne karşı sevgisini izhar etmek sevgi ve saygının pekiş­mesine işârettir.

Rüyada kişinin kendi nefsini övmesi, günâh işlemeye işârettir.

Gençlerin bir kimseyi övmesi, düşmanlan­an ona itaat etmesine; yaşlıların övmesi de herkes tarafından övülmeye, yücelik ve yöne­ticiliğe işârettir.

Bir şeyi yahut insanları metheden birini görmek, ilmin derinliklerine ermeye, güzel ve etkili sözleri bir araya getirmeye yahut değer­siz mal satan kimseye işârettir.

Rüyada övünmek, mala, rızka, kazanca, paraya, nîmetin artmasına işâret ettiği gibi çirkin bir iş işlemeye ve elinin ve dilinin her tarafa yetişmesine de işâret eder.

iyi ve hayırlı bir işten dolayı övündüğünü görmek, hayırlı işler yapmaya ve gıpta edile­cek nîmete işâret eder.

Nimetin kadrini bilerek ve onun şükrünün bilincinde olarak övünmek, mala, rızka, nîmetin artmasına, söz ve fiilleriyle çevresinde etkinlik sağlamaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini övdüğünü görmesi, o kimsenin bir günâh işlemesine işâret eder.

Rüyada tanımadığı bir gencin kendisini övdüğünü görmek, düşmanı itaati altına alma­ya işâret eder.

Rüyada ihtiyar birisinin kendisini övdüğü­nü görmek, bütün insanlar tarafından medhü senâ edilmesine işâret eder.

Rüyada meçhul kimseler tarafından övül­düğünü görmek, reis ve başkan olmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın