Rüyada Ordu Görmek

Rüyada ordu görmek huzur ve emniyetle yaşanılacağına işaretle yorumlanır. Rüyada kendinizin ordu içinde bulunduğunuzu görmek, işinizde ve çalışma yerinizde güven içinde çalışacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyada zafer kazanmış bir ordu görmek, büyük şöh­rete ve mevkiye kavuşacağınıza yorumlanır. Düşmana yenilmiş bir ordu görmek, bir çok kimsenin kaba muamelesiyle karşılaşarak neşenizin azalacağına, kendi ordunuzu görmek, parlak günlere ya­kında kavuşacağınıza, bir orduda vazifeli olarak bulunduğunuzu görmek, çevrenizde saygı ve sevgi kazanacağınıza işaret eder.

Rüyada ordu görmek, Allah Teâlâ’nın gayb ordularına, O’nun rahmet ve azap meleklerine işâret eder.

Rüyada görülen ordu, müminler için ilâhî nusrete, kâfir ve zâlimler için intikama işâret eder.

Askeri kütüğe isminin yazıldığını görmek, kendisi için kâfi gelecek, yeterli derecede rızık ve hayra işâret eder.

Rüyada ordunun bir askeri olduğunu gör­mek, üzüntü ve kedere, hasta ise vefat edebi­leceğine işâret eder.

Rüyada orduda görev ve rütbesi olduğunu görmek, ziyade hayır ve iyiliklere yorumlanır.

Rüyada askere gitmek yahut asker olduğu­nu görmek, hastalar için üzüntü ve kedere işârettir. Bazen de bu rüya, ümitsiz ve mahsun olmaya ve yolculuğa işârettir.

Rüyada askerleri toplu halde görmek, hak­lı olanların zafer ve sevincine, haksızın helâkına işârettir.

Askerlerin az olduğunu görmek kurtuluş ve zafere yorumlanır.

Rüyada askeri silahlı ve techizatlı olarak gör­mek, kişinin din ve dünya güzelliğine işâret eder.

Rüyada, Yemen, Şam yahut Irak yahut başka bir tarafından ordunun geldiğini gör­mek, bir şeyin bereketini gidermeye, söz ve işte ihtilafa düşmeye işâret eder.

Rüyada ordu görmek korkuya da işârettir.

Düşman ordusunu çok, Müslüman ordu­sunu az olarak görmek, gerçek hayatta Müs­lümanların galip gelmelerine yorumlanır.

Rüyada sayısı belli olan ordu görmek, ke­sin zafere işâret eder.

Sayıları yüz olan asker, Hakk Teâlâ’nın her yüz senede bir dünyada ihdas ettiği şeye işâret eder.

Harpte bulunan kimse için, yüz asker, üç bin, beş bin veya yirmi bin asker görmek zafer ve müjdeye işârettir. Bin asker görmek Kadir Gecesini bilerek ihya etmeye yorumlanır.

Rüyada askerlerle birlikte peygamber, me­lik ya da âlim birini görmek zafer ve nusrete işâret eder.

Rüyada bir yerleşim alanına, bir şehire veya bir bölgeye askerlerin topluca girmesi yağmur yağmasına işârettir.

Düşman askerlerinin bir yere girerek orada çapulculuk yaptığını görmesi, istila edilen yer­den çabuk çıkmalarına işâret eder.

Rüyada düşman ordusunun bir yere dü­zenli olarak girdiğini ve adaletle idare ettiğini görmek, istilanın bir süre devam etmesine işâret eder.

Askeri kütüğe isminin yazıldığını gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra veya ondan aşağı bir hayra kavuşur.

Bazen bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya, yorumlanır.

Toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine yorumlanır. Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir.

Bir şehire veya bir yere askerin geldiğini görmek, o yere ve o şehre yağmurun yağmasına yorumlanır.

Denilmiştir ki, asker müminler için nusret, zalimler için intikamdır.

Ordu, Allah’ın askeridir. Bu da rahmet demektir. Bir kişi kendisinin orduda asker olduğunu görse hastaysa ölür, hasta değilse üzüntü ve sıkıntıya düşer. Askere gittiğini görmek de aynı şekilde yorumlanır. Toplu halde askerleri görmek o halkın zaferine, orduyla beraber bir peygamber veya melik görülmüşse zaferdir.

Bir yanıt yazın