Rüyada Güzel Kokulu Bitkiler Görmek

Güzel kokulu otları rüyada görmek, yahut koklamak üzüntü, keder ve şiddetten kurtulmaya, güzel amel işlemeye ve sadık vaade yorumlanır.

Bir ölü, rüyada diri bir kimseye güzel kokulu şey verse yahut bir kimse ölünün yanında güzel kokulu şeyler görse, o ölünün Cennette olmasına yorumlanır.

Bekar olan kimse için güzel kokulu şey zevceye, evli olan kimse için de çocuğa yahut kendisinin şöhret bulacağı ilme, ya da iyilikle meth edilmeye yorumlanır.

Bazen da rüyada güzel kokulu otların insanın yanına sokulmaları, üzüntü ve şiddete, bazen da hastalığa yorumlanır. Çünkü bu gibi şeyler hastaya getirilir.

Rüyada su ile yeşilliğin bir arada olması üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır.

Güzel kokulu otları bittikleri halde ve bittikleri yerde görmek, iyi bir şekilde meth edilmeye ve insanı mesrur edecek söze yorumlanır.

Güzel kokulu ot nimet ve hanımdır. Otun güzelliği hanımın güzelliğine, kokusu hanıma kocasının sevgisi, otun tazeliği hanımına kocasının geçimini iyi temin etmesidir. Güzel kokulu otların bir kimsenin evinde serilmiş olması o kimseye olan methiyedir.

Kişinin rüyada güzel kokulu bitki­ler görmesi veya kokladığını görmesi, rüya sahibinin üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir. Bazen de gü­zel işler yapmaya ve sözünde durmaya işarettir denmiştir.

Bir kimsenin rüyada güzel kokulu bitkiler görmesi, bekar olanlar için, evlenmeye, evli olan rüya sahihleri için, çocuk sahibi olmaya veya kendisinin şöhretini arttırıcı bir bilime veyahut da iyilikle övülmeye işaret eder denmiştir.

Bazı yorumcular demişlerdir ki, rüyada güzel kokulu bit­kiler görmek, nimete ermeye, zevceye (hanım eşe) işaretle yorumlanır. Gördüğü bitki ve otlanan güzelliği hanımının (zevcesinin) güzelliğine, kokularının güzelliği ise, kocasının hanımına olan sevgi ve muhabbetinin derinliğine işaret eder şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada güzel kokulu otları görmek yahut koklamak, üzüntü, keder ve şiddetten kurtul­maya, güzel amel işlemeye ve doğru söze işâret eder.

Bazen rüyada görülen güzel kokulu otlar, erkek çocuğa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güzel kokulu bir ot görmesi, o kimsenin şöhret bulacağı ilme ya da yilikle medh edilmeye işâret eder.

Rüyada güzel kokulu otları bittikleri halde ve bittikleri yerde görmek, yi bir şekilde medh edil­meye ve insanı mutlu edecek söze işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada güzel kokulu bir şey görmesi, evlenmesine; evli olan kimsenin rüyada güzel kokulu bir şey görmesi, çocuğu olmasına işâret eder.

Bir ölünün rüyada yaşayan bir kimseye güzel kokulu bir şey verdiğini görmek yahut bir kimse­nin bir ölünün yanında güzel kokulu şeyler gör­mesi, o ölünün Cennette olmasına işâret eder.

Bazen rüyada güzel kokulu otların insanın yanına sokulmaları, üzüntü ve şiddete; bazen de hastalığa işâret eder.

Rüyada güzel kokulu otların hepsinin yer­lerinden kesilmiş görülmeleri, üzüntü ve ke­dere işâret eder.

Rüyada güzel kokulu otların yer ve mevki­inde görülmesi, rahata, kocaya veya çocuğa işâret eder.

Rüyada toplanıp deste ve demet edilmiş güzel kokulu otları görmek, hanıma; kesilip başka yere atılmış ve kokusu kalmamış güzel kokulu otları görmek de musibete işâret eder.

Bir kimseye rüyada kokusu olmayan, koku­su hoş bir ot verilse, musibete işâret eder.

Rüyada su ile yeşilliği bir arada görmek, üzüntü ve kederin gitmesine işârettir.

Rüyada güzel kokulu bir otun yer yüzün­den semâya doğru yükseldiğini görmek, o yöre halkının âliminin vefatına işâret edebilir.

Güzel kokulu otların bir kimsenin evinde se­rilmiş olması o kimseye olan övgüye işâret eder.

Bir kimse rüyada birisine güzel kokulu bir şey atsa ve o şeyi bir adam alsa, alan adam için, onlardan dolayı bir mahzunluk meydana gelmeye yorulur.

Rüyada bir mescitte oturduğunu, etrafında güzel kokulu otların bulunduğunu görmek, o kimseyi gybet etmeye ve etrafında bulunan kimselerin onu kendisinde bulunmayan şeyler­le kötülemelerine işâret eder.

Bir yanıt yazın