Rüyada Ok Görmek

Rüyada ok görmek, vazife ile dış ülkelere gitmeye, yakın zamanda genel veya özel bir meseleyi çözümlemek için bir başkasının yanında görev almaya çağrılacağınıza, aşık olup mura­da nail olacağınıza işarettir. Bir kadının ok görmesi kocasına işaret eder.

Atılan ok hedefe isabet etmezse yapacağınız bir iş için yapacağınız hareketin boşa çıkacağına işarettir. Atılan ok hedefe isabet ederse evlat arzusunda iseniz bir erkek çocuğunuzun dünyaya geleceğine işaret olarak yorumlanır. Bir kadının ok atıp sizi kalbinizden vurduğunu görmek, o kadının sizin ilginizi çekeceğine ve ona aşık olacağınıza işaret eder.

Rüyada ok kılıfı görmek, temiz ahlaklı kadına işarettir.

Rüyada elde ok görmek, güç ve kuvvet sahip olmak ve düşmanı yenmek, başarıyla yorumlanır.

Rüyada oku hedefe isabet ettirdiğini görmek, murada ermekle yorumlanır. Bir kimsenin rüya da üzerinde ok taşıdığını görmesi, rüya sahibinin pek yakında büyük bir şöhrete (üne) ulaşacağına ve insanlar arasında saygınlığa kavuşacağına işarettir.

Rüyada görülen ok, bir görev için gönde­rilen elçye, bir kimseye yazılan mektuba işâret eder.

Bir kadının rüyasında içine ok ve yay konu­lan okdanın içinde başı aşağı dönmüş bir oku görmesi, kocasının kendisinden ilgisini azalta­cağına işârettir.

Rüyada görülen ok, düşmana üstün gelip zafer kazanmaya da yorulur.

Bazen, bir kişi rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görürse, o kişi bir memuryete, pa­ra, kuvvet ve mala kavuşur.

İki grup insanın riyada birbirlerine ok attık­larını görmek, bu insanlar arasında bir ihtilaf bulunduğuna; hangi taraf attığı okları isabet ettiryorsa, o tarafın davasında haklı, diğer tarafın haksız ve yanlış yolda olduklarına işâret eder.

Rüyada elinden çıkan okun kırılması, rüya sahibinin görevlerini yerine getirmekten âciz kalmasına yorulur.

Kadının ok görmesi, kocasına işâret eder.

Rüyada görülen ok, mektup içerisinde ya­zılan kelimelere de delâlet eder.

Bir kadın rüyada içine ok ve yay konulan okdan’ın içinde başı aşağı dönmüş bir oku görse, kocası kendisinden döner.

Rüyada görülen ok, düşmana galip gelip zafer kazanmaya da yorumlanır.

Bazı yorumcular, bir kimse rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görse, o kimse bir memuriyet, kuvvet ve mala kavuşur, dediler.

Elinden çıkan okun kırılması, rüya sahibinin riyaset ve vekaletinin hükümlerini yerine getirmeden aciz kalmasına yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendisinin attığı okun hedefe isabet etmediğini görse, o kimse maksadına kavuşmak için birisini gönderir fakat bunu elde edemez.

Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kimse eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuğu erkek olur.

Rüyada görülen ok hizmet için gönderilen elçiye veya düşmanım yenmeye işaret eder. Bir kadın sadakta yani ok ve yay konan okdanın içinde baş aşağı dönmüş ok görürse kocası ona döner. Bazı yorumcular elinde ok tuttuğunu gören kişinin kuvvete ve güce, çokça mala sahip olacağını söylemişlerdirBir kadının kendisine attığı okun isabet ettiğini gören kişi, o kadına gönül vermesine yorumlanır. Rastgele atılan ok elçidir. Onların sözü yumuşak olur. Rüyada okçu görmek halka gammazlık ile emreden kişiye işaret eder. Okçu görmek sefere, üzüntüye, savaşa, mal paylaşımına yorumlanabilir. Ok dizen görmek ise, mal veya ruh sebebiyle hileye işaret eder. Ok kılıfı görmek, saliha bir hanıma, kılıftan ok çıktığını görmekse erkek bir çocuğa yorumlanır.

Ok Attığını Görmek

Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kişi eğer çocuk istiyorsa, doğacak çocuğu er­kek olur. Bir kişi rüyada kendisinin attığı okun hede­fe isabet etmediğini görürse, o kişi amacına kavuşmak için birisini gönderir fakat bunu el­de edemez.

Bir kadının kendine doğru ok attığını gör­mek, o kadının ok attığı kimseyi sevmesine, onun da, bu kadına gönül vermesine işâret eder.

Demirli ok atmak arzularınızın gerçekleşeceğine işarettir.

 Rüyada halkın üzerine ok attığını görmek, onlar hakkında kötü ve yaramaz söz söyleme­ye işâret eder.

Rüyada ok atmak, bir garazdan dolayı ırz ve namus hakkında söz söylemeye ya da elçi ve vekil aracılığı ile bir işinyerine getirilmesine işâret eder.. Attığı okun isabet etmediğini görmek rüya sahibinin amacına ulaşamayacağına işaret eder.

Bir yanıt yazın