Rüyada Oğlan Çocuğu Görmek

Kucakta taşınacak kadar küçük çocuğu rüyada görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

Rüyada buluğ çağma ermiş çocuğu görmek, izzet ve kuvvete yorumlanır.

Fakir bir kimsenin rüyada anasından doğmuş bir çocuk olduğunu görmesi, rızka ve zenginliğe kavuşmasıdır.

Zengin bir adamın rüyada çocuk olduğunu görmesi, iyi değildir ve onun zenginliği kemale ermez.

Hanımı hamile olan bir kimse yüzünü çocuk yüzü gibi görse, hanımı kendisine benzeyen bir oğlan çocuğu doğurur.

Bir kimse rüyada doğmuş birtakım çocukları olduğunu görse, üzüntü ve kedere yorumlanır. Eğer çocuk, erkek olursa, rüya sahibinin akibeti iyi; eğer dişi olursa, akibeti kötü olur.

Rüyada bir çocuğu arkasına alıp götürdüğünü gören kimse, bir mülkü idare etmeye muktedir olur. Büyük bir insanın rüyada meme emen bir çocuğa dönüştüğünü görmesi, cehalet sebebiyle insanlığını kaybetmesine yorumlanır. Eğer o kimse, üzüntü, keder ve sıkıntı içindeyse, bunlardan kurtulup sıhhat ve afiyete kavuşur. Günahlardan tevbe ederek anasından yeni doğmuş gibi günahsız olur.

Bazı yorumcular, rüyada evlenmeksizin küçük bir çocuğu olduğunu gören kimsenin, dünyada erişeceği ilerlemeye, sıhhat, emniyet ve izzete yorumlanır.

Küçük çocuklar, küçük ve basit üzüntülere yorumlanır.

Rüyada çocuk öldürmek, Hızır (A.S.)’ın kıssasında olduğu gibi birçok ilimleri elde etmeye yorumlanır.

Bir kimse rüyada birtakım çocukları doğduğunu görmesi, üzüntü ve kedere yorumlanır. Çünkü çocukları terbiye etmek için birtakım güçlüklere katlanmak gerekir.

Bazı yorumcular, küçük bir çocuğu olan kimse, o çocuğun büyük bir adam olduğunu görse, o kimsenin güç ve kudretine yorumlanır, dediler.

Tüysüz bir çocuk gören kişi anne tarafından mirasa kavuşur.  Bazı yorumcular evli olmadığı halde rüyasında bir oğlu olduğunu gören kişinin dünya hayatında yaptığı her işte ilerleyeceğine, sağlıklı ve güvende olacağına yorumlanır. Rüyasında çocuk öldürmek Hızır Aleyhisselam kıssasındaki gibi birçok ilme vakıf olacağına işaret eder.

Bir yanıt yazın