Rüyada Erkeğin Tenasül Uzvunu Görmek

Rüyada görülen erkeğin tenasül uzvu, mal, evlat ve ömre yorumlanır.

Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasına yorumlanır.

Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeğe yorumlanır. Tenasül uzvunun birtakım parçalarının olduğunu gören kimsenin nesli çok olur.

İki tane tenasül uzvu olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur. Başkasının tenasül uzvunu kendi elinde gören kimsenin eline mal geçer. Rüyada birisinin tenasül uzvunu ısırdığını gören kimse, o adamı çok sevmesine ve çok methetmesine yorumlanır.

Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimsenin erkek nesli kesilir. Hayâlarının kesilip tenasül uzvunun kaldığını gören kimsenin kızdan nesli kesilir.

Hamile olan bir kadının erkeklik organı olduğunu görmesi, erkek çocuk doğurmasına yorumlanır. Hamile olmayıp kendisinin bir çocuğu varsa o çocuk kavminin reisi olur. Hamile olmadığı halde bir çocuğu da yoksa o kadın ebediyen çocuk doğurmaz.

Kadın için erkeklik tenasül uzvu, onun erkeklik taslamasına ve erkek gibi üste çıkmasına yorumlanır. Bazen da kadın için erkeklik organı ve sakal, onun işlerini gören ve idare eden kimse için fazlalık ve kuvvettir.

Bazı yorumcular, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya sakili olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadın kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söylediği sözün aynısını kocasına söylemesine yorumlanır, dediler.

Rüyada tenasül uzvunu tutmak, ferahlık ve sevinçtir. Rüyada erkeğin tenasül uzvu, onun halk içindeki ismi, şerefi ve ziyadeliğidir.

Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya tenasül uzvunun uyanmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini gören kimse, devlet işinden bir işi şiddetle talep etmesine ve bu işi elde etmesine, şanının yüce olmasına ve temenni ettiği şeye kavuşup düşmanlarına galip gelmesine yorumlanır.

Tenasül uzvunun uyandığını ve düz bir vaziyet aldığını gören kimsenin çalışma ve gayreti, kuvveti ve devleti olur ve devleti ona yeniden döner. Tenasül uzvu kalkıp ziyadeleşse, hatta başının üstünde büyük ve kalın olsa, o kimsenin şehir içinde zikri ve şöhreti yayılır, işi yükselir ve şehvani lezzetlere kavuşur.

Tenasül uzvunun uzunluğu, malının fazlalığına; katılığı, sanat ve durumunun celadetine; kuvveti, işlerinin kuvvetine, hareketliliği, sevincine yorumlanır. Tenasül uzvunu göğsüne kadar ulaşmış görmek, çalışma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasına yorumlanır.

Uyanmış olan tenasül uzvunu elbisesinin altından yokladığını gören kimsenin şehir içinde ismi, durumu ve işi ve evladı kuvvetli olur. Tenasül uzvunun zayıf olduğunu gören kimsenin evladının hastalığına, zikir ve şöhretinin kesilmesine ve tenasül uzvunda gördüğü zayıflık miktarınca ayrılmasına yorumlanır.

Tenasül uzvunun deliği, ana-baba ile yorumlanır. Çünkü orası meninin çıktığı yerdir. Evlat ile yorumlanır, çünkü doğmasına sebep olur. Şehvetten dolayı kadın, akraba ve beden kuvveti ile yorumlanır.

Erkeklik organının dişilik organına döndüğünü gören kimsenin celadeti ve kuvveti acizliğe, horluğa ve zayıflığa döner. Bir kadının tenasül uzvuna dokunduğunu ve o tenasül uzvunun erkeklik organına döndüğünü görse, o kadının halinin değişmesine yorumlanır.

Tenasül uzvunun üzerinde menfaatine mani olmayan ikinci bir tenasül uzvunun bittiğini, ekin veya ağaç meydana geldiğini ve kendisine bir zarar ve eziyet vermediğini görmek, evlat, menfaat ve rızka yorumlanır. Anlatılan fazlalıklar kendisine zarar verirse, yaramazlığa ve hoş olmayan şeylere yorumlanır.

Tenasül uzvu, rüya sahibinin tarlasını suladığı kovasına, cinsi münasebette bulunduğuna, hastalığına, hayatına, ölümüne, rütbe ve makamına ve kazancına yorumlanır.

Rüyada tenasül uzvunun demirden yahut bakırdan ya da her-hangi bir madenden olduğunu gören, zengin olur, bazen da o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider. Çünkü neslin yokluğunda menfaat olmadığı gibi zikredilen maddelerden olan uzuvda da menfaat yoktur.

Tenasül uzvunda yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine yorumlanır. Birisinin, kendi tenasül uzvunu tuttuğunu gören kimse, izzet ve ferahlığa kavuşur.

Rüyada sünnet olduğunu görmek, dinindeki düzgünlüğüne yorumlanır. Çünkü sünnet olmak sünnettir.

Bir yanıt yazın