Rüyada Odun Görmek

Rüyada odun görmek, rüyada kuru odun görmek, düşmanlığa, anlaşmaz­lığa, kıskançlığa, etrafınızın kötü insanlar tarafından sarılmış oldu­ğuna ve sizi devamlı olarak kötülemek için gayret sarfettiklerine işaret sayılır. Dindar bir kimse odun görürse bu kimse zina, hırsızlık veya adam öldürmek gibi bir günah işler. Odun ile ateş yaktığınızı görmek, hakkınızda bir ihbarda bulunulacağına veya şikayet edileceğinize işaret eder. İş sahibi olmayan bir kimse rüyasında bir kucak odun sahibi olduğunu görürse yakında büyük ve hayırsever bir adamın hizmetine gireceğine işarettir.

Hasta için rüyada odun biriktirmek, tedavi olmaya ve hastalığından kurtulmasına yorulur.

Rü­yada ateşe odun koymak ölüme veya bir hastayı doktora götürme­ye ya da bir suçluyu adalete teslim etmeye işarettir. Bekar kadın odun görürse kötü bir kocaya varır. Odun kesmek düşmanı mağlup etmeye işarettir.

Rüyada oduncu görmek, işlerinizde birçok zor­lukla karşılaşacağınıza, fakat sonuçta feraha çıkacağınıza, kışın oduncu görmek, mirasa konacağınıza işaret olarak yorumlanır. Odun ile ilgili rüyalar pek hayra yorulmaz. Odun gör­mek, bozgunculuk, düşmanlık ve iki yüzlülük (münafıklık) gibi kötülüğün simgesidir.

  • Rüyasında odun sattığını gören kimse, ikiyüzlülük (müna­fıklık) eder, bozgunculuk gibi kötü huylu bir kimse ile tabir olunur.
  • Rüyasında odun taşıdığını görmek, söz taşımak, insanlar arasında söz getirip götürmek gibi kötü bir huya işarettir.
  • Rüyasında araçla odun taşıdığını görmek, münafıklık (iki yüzlülük) ederek, insanlar arasında söz taşıyarak, bozgun­culuk etmeye işaretle tabir olunur.
  • Rüyada kuru odun görmek, birilerine iftira etmek (müze­virlik), insanların aralarını açmak gibi kötülük yapmaya işaretle tabir olunur.
  • Rüyada odun kırdığını görmek, iftira edenlere, söz getirip götürenlere (söz taşıyanlara) galip (üstün) gelmek, onların kötülüklerini önlemekle tabir olunur.
  • Rüyada yakmak için odun hazırladığını görmek, münafıklığa (iki yüzlü davranmaya), insanların aralarını açmak için hazırlanmaya işaretle tabir olunur.
  • Rüyada odun yüklenmek, gizliden gizliye söz taşımak ve insanların arasını açmakla tabir olunur.

Rüyada odun görmek, ahmaklığa ve kalın kafalılığa, aşırı cimriliğe, koğuculuğa, katı ve yaramaz söze, günâh işlemeye işâret eder.

Bir kişi rüyasında yakmak için bir yere bir­kaç tane odun konulduğunu görürse, o yerde katı ve gereksiz bir söz söylenir.

Rüyada odunla ateş yakanlardan herkes, birisini mahkemeye şikayet eder.

Rüyada odun yüklendiğini görmek, halkın ırz ve namusu hakkında kötü söz söylemeye işârettir.

Rüyada yanında odun olduğunu görmek, rızka, ihtiyaçlarını gidermeye, mirasa yahut vakıf malına yorulur.

Rüyada iri ve hantal, kesilip kırılması gere­ken odun görmek, zor bir şekilde elde edile­cek rızka yorumlanır.

Rüyada kesilip parçalanma ihtiyacı olma­dan yakılmaya hazır halde odun görmek, güç işlerin kolaylaşmasına yorulur.

Rüyada görülen bir kucak odun, muhtelif cinsteki inallara işârettir.

İşsiz kimsenin yanında bir kucak odun görmesi, kadri yüce birisinin hizmetinde bu­lunmaya yorulur.

Bir kişinin rüyada ateşe odun koyması, Rabb’ine yaklaşmasına, çocuğunu eğitimciye vermeye, bir borçluyu hakime teslim etmesi­ne, yahut bir hastayı doktora götürmesine yorumlanır.

Rüyada odun yemek, haram mal yemeye yahut dayak yemeye işâret eder.

Kuru odunu yarmak, işleri kolaylaştırmaya işârettir.

Rüyada görülen meyve ağaçlarının odunu bu ağaçların meyvesinin delâlet ettiği şeyjn fesadına işâret eder.

Odunu ateş içinde alevlenmiş görmek düşmana galip gelmeye, kurbanın makbul ol­masına işâret eder.

Yerde duran ağaç kütüğü, hareketsizliğe yorulur.

Rüyada görülen odun, bazen münafık kim­seye işâret eder.

Rüyada odun görmek, koğuculuğa yorumlanır. Bir kimse yakmak için bir yerde birkaç odun konulduğunu görse, o yerde katı ve yaramaz bir söz söylenir ve söz artar.

Rüyada odunla ateş yakanlardan herkes, birisini hakime şikayet eder. Bazen de odun yüklenen kimse halkın ırz ve namusu hakkında kötü söz söyler.

Yanında odun olduğunu gören kimse, rızka, ihtiyaçlarını gidermeye, mirasa yahut vakıf malına yorumlanır. Eğer o odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, güçlük ve şer ile elde edilecek rızka yorumlanır. Eğer odun kesilmeye ve kırılmaya muhtaç değilse güç olan işlerin kolaylaşmasına yorumlanır.

Bazen de, odun ahmaklığa yahut mevcut olan şeyle cimrilik yapmaya yorumlanır. Zira, cimri ve dengesiz kimse hakkında, «filan odundur» denilmesi atasözlerindendir.

Bir kucak odun, cinsi muhtelif olan maldır. İşsiz adam kendisiyle beraber bir kucak odun görse, kadri yüce birisinin hizmetinde bulunur. Hasta için rüyada odun biriktirmek, tedavi ve hastalığından kurtulmasına yorumlanır.

Rüyada odun kürek görmek, bekar için sırları ve malı muhafaza edemeyen bir zevceye yorumlanır. Bazen odun kürek, üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine, borçları ödemeye yorumlanır. Bazen de odun kürek, kendisinden herkesin yardım istediği güvenilir bir adamdır.

Bir kimse rüyada kendi elinde bir odun kürek olduğunu görse, her hayır, fazilet ve meziyet o kimse tarafına meyleder. Çünkü kürek toprağı ve diğer şeyleri bir yere toplar.

Bir kimsenin rüyada ateşe odun koyması, Rabbine yaklaşmasına yahut bir küçüğü terbiye ediciye teslimine, yahut bir borçluyu hakime teslim etmesine, yahut bir hastayı doktora götürmesine yorumlanır. Eğer odunu ateşle alevlendirmiş görse, kurbanı kabul olur, borçlusuna galip gelerek ondan intikamını alır.

Bir kişi yakmak için bir yere odun konulduğunu görse o yerde söylenmemesi gereken bir söz söyleneceğine işaret eder. Dindar kişinin odun görmesi bir sebeple zina, hırsızlık ve benzeri bir günaha gireceğine yorumlanır. Odun yüklenen kişi halkın ırz ve namusu hakkında kötü söz söyler. Bazı yorumculara göre odun ahmaklığa, cimriliğe işaret eder. Bir kucak odun ne olduğu bilinen bir maldır. Odunun ateşe konması Allah’a yaklaşmasına, suçluyu hâkime teslim etmesine ya da bir hastayı doktora götürmesine işaret eder.

Odun yediğini gören haram mal yer. Rüyada oduncu görmek büyük bir mirasa işaret eder. Rüya kış ayında görülmüşse ticarete ve kazanca işaret eder. Odun kürek görmekse, bekarlar için sırları ve malı koruyan tasarruf eden bir hanıma işaret eder. Bazı yorumculara göre de üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine yorumlanır.

Odun Topladığını Görmek

Dağdan, ormandan odun topladığınızı görmek, fena işlerle, fesat ve iftira gibi işlerle uğraşmakta olduğunuza işarettir. Hasta birinin odun topladığını gör­mesi sağlığına kavuşacağına dair bir işaret olarak yorumlanır. Rüyada odun topladığını görmek, bozgunculuğa, ikiyüzlü­lüğe çalışmakla tabir olunur.

Bir yanıt yazın