Rüyada Ocak Görmek

Rüyada ocak görmek, mal ile yorumlanır. Rüyada ocak yaptığınızı veya yaktığınızı görmek, eşinizle mutlu olacağı­nıza işaret eder. Bir ocağın yıkıldığını ve söndüğünü görmek, evi­nizin bereketinin kalmayacağına ve harap olacağına işarettir. Rüyada ocak görmek, mal ve mülk sahibi olacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyada ocağın yıkıldığını görmek, elinizdeki rahat ve ni­metin elden çıkacağına işarettir. Rüyada ocak görmek, ailenin temeli olan, kadın ile kocaya işaretle tabir olunur. Ocakta görülen iyi veya kötü durum­lar aileye yorumlanır.

Rüyasında ocağın güzel güzel yanmakta olduğunu gören kimse, ailesi ve çoluk çocuğu ile sevince ve refah ve mut­luluğa erişir, şeklinde tabir olunur.

Rüyada ocakta ateşin yok olduğunu, ateşsiz bir ocak gören kimse, üzüntüyle kedere düşer, şeklinde tabir olunur.

Rüyada ocak görmek, ev reisi veya hanıma işârettir.

Ocağın yandığını gören kimse, çoluk ve çocuğu ile sevinç ve refaha erer.

Bazen de rüyada görülen ocak, hanıma, üze­rindeki çömlekte kocaya ve kocanın evin ihtiyaç­larını gidermek için çektiği sıkıntılara işârettir.

Ocak ateşsiz ise, üzüntü ve kedere; ateşli ise ihtiyaçları gidermeye ve rızıklara işârettir.

Ocak ev işlerini yürüten kimseye, binek hayvanına yahut kişinin kendi otomobiline, kişinin hayatını kazandığı dükkan yahut işine de işâret eder.

Rüyada görülen ocak, bekâr için evlenme­ye, kâfirin Müslüman olmasına, günahkârın tövbesine işâret eder.

Rüyada üzerinde çanak vb. bulunan ocak görmek, evli kimse için hanımının hamile kal­masına işâret eder.

Rüyada görülen ocak, bir yerden gelen yahut biryere giden kimse için eve işâret eder.

Ocakta güzel alevlerle yanan ateş görmek, evlada; ocaktaki ateş kişinin midesine; orda görülen odun ise yediği şeylere işâret eder.

Bazen rüyada ocak görmek, eline mal ge­leceğine işârettir.

Kirmani’nin yorumu

Rüyada görülen ocak, bir evin düzeni, nizam ve intizamıdır. Ocakta görülen iyi ve kötü, olumlu veya olumsuzluk durumları buna işaret eder.

Bir yanıt yazın