Rüyada Mushaf Görmek

Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, mirasa konacağınıza ve helal para kazanacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyada Mushaf görmek, genellikle hayra yorulur. Saadet ve selamete işarettir.

Mushaf ve Mushaf-ı Şerif, Kuran’ın tamamına verilen isimdir. Yani, Kuran’ın bir adı da Mushaf’tır. Buna saygı ve tazim (hürmet) için Şerefli anlamına gelen Şerif vasfı ile (Mushaf-ı Şerif) diyoruz.

Bir kimse rüyasında bir Mushaf-ı Şerif (yani Kur’an-ı Kerim) satın aldığını görse, rüya sahibi, büyük bir rızka, servete, ferah ve genişliğe, ilim ve irfan gibi faziletlere kavuşur şeklinde tabir olunmuştur. (Daha geniş ve çeşitli yorumlar için Kur’an kelimesinin yorumuna bakılabilir.)

Bir kimsenin rüyada Rasûlullah’ın (s.a.s.) huzurunda Mushaf-ı Şerifi okuduğunu görmesi, o kimsenin, ilme, hikmete nâil olmasına, Mushaf-ı Şerifi ezberlemesine ve yüksek mertebelere işâret eder.

Rüyada görülen Mushaf-ı Şerif, kişinin nâil olacağı ilim ve hikmete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifi yazdığını görmesi, o kimsenin, din, ilim ve ameli bir arada yaptığına ve insanlara faydalı olduğuna işâret eder.

Alim bir adamın rüyada Mushaf-ı Şerif yazdığını görmesi, ticaretinde yapacağı kazanca ve ilminin ziyade olacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisiyle beraber bir Mushaf-ı Şerifin de bulunduğunu görmesi, o kimsenin, saltanat, nîmet ve ilim elde etmesine işâret eder.

Rüyada görülen Mushaf-ı Şerif, hanım veya koca yahut çocukya da mala işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifi görmesi, o kimsenin hastalıktan kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifi görmesi, o kimsenin düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Günahkâr bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifi görmesi, o kimsenintövbe ve istiğfar etmesine ve Allah’a (c.c.)yönelmesine işâret eder.

Bazen rüyada görülen Mushaf-ı Şerif, bağ’a, bahçeye, bostana, ibadet yerlerine, babaya, karı kocaya, hocaya ve terbiyeci gibi kendilerine itaat ettiği kimseye işâret eder.

Rüyada Mushaf-ı Şerifi görmek, doğru bir yemine de işâret eder.

Bazen rüyada görülen Mushaf-ı Şerif, garip haberlere ve fevkalâde işlere muttali ve vakıf olmaya ve sevindirici haberlerin gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifin sayfalarını teker teker hepsini elden geçirdiğini görmesi, o kimsenin uzun ömürlü olmasına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifi görmesi, o kimseyi Allah’ın (c.c.) kitabıyla korkuttuğuna işâret eder.

Rüyada Mushaf-ı Şerifi görmek, korkutmaya işâret ettiği gibi müjdeye de işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şeıifin kendisinden alındığını görmesi, o kimsenin, ilminin de kendisinden alınmasına ve o kimsenin dünyada amelinin kesintiye uğramasına işâret eder

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifi boynuna astığını görmesi, o kimsenin hafız olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifi eliyle mahvettiğini görmesi, o kimsenin, büyük bir günâh işlemesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifin yapraklarını yediğini görmesi, o kimsenin, rüşvet yemesine işâret eder.

Halktan birisinin kendisini Mushaf-ı Şerifin yaprak ve satırlarını yediğini görmesi, o kimsenin Kur’ân okumakla geçimini sağladığına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini eliyle bir Mushaf-ı Şerifi yırttığını ve parçaladığını görmesi, o kimsenin Allah’ın (c.c.) inzal ettiği şeyi veya ondan bir kısmını inkâr etmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada, uyanıkken çirkin gördüğü bir şeyi Mushaf-ı Şerife de yaptığını görmesi, bu rüya o kimsenin dininin harap olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisiyle beraber İlâhî kitaplardan bir kitap bulunduğunu görmesi, o kimsenin, memuriyete ehilse memur olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada elinde bir Mushaf-ı Şerif veya bir kitap bulunduğunu ve açtığında içinde yazı bulunmadığını görmesi, o kimsenin kendisinde bulunan halin dışında riyakârane bir şekilde kendisine süs vermesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Kur’ân’ı öptüğünü görmesi, o kimsenin, Kur’ân’ın hükümleriyle trı’el etmediğine ve yapması gereken şeyi yap- ^masına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerife baktığını ve satırlarının eğri olduğunu görmesi, o kimsenin Kur’ân’ın hükümleriyle amel etmediğine ve üzerine farz ve vacip olan bir şeyi yerine getirmeye çalışmadığına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifi çaldığını ve sakladığını görmesi, o kimsenin namazını erkân ve adabına riayet etmeksizin kılmaya çalıştığına işâret eder.

Rüyada Mushaf-ı Şerif sattığını gören kimse, kötülüklerden sakınır.

Rüyada Mushaf-ı Şerifi yakmak, dince fesattır.

Bir kimsenin rüyada Mushaf-ı Şerifin sayfalarını yemek istediğini fakat buna muvaffak olamadığını görmesi, o kimsenin, Kur’ân’ı ezberlemeye çalışmasına, ancak onu ezberle- yememesine işâret eder.

Rüyada bir devlet reisinin Mushaf-ı Şerifi dili ile yaladığını veya başkasının yaladığını görmesi, onun ölümüne işâret eder.

Hakimin rüyada Mushaf-ı Şerifi yaladığını görmesi, rüşvete işâret eder.

Rüyada görülen mushaf, melik ile veya din işlerinde itimad edilen Müslümanların hakimlerinden bir hakimle yorumlanır.

Bir hakim rüyada mushaf yazdığını görse, o hakim ilim ve şöh¬reti hakkında cimri olur. Alim bir kimse rüyada mushaf yazdığını görse, ticaretinde yapacağı kazanca yorumlanır.

Rüyada mushafı eliyle mahvettiğini gören kimse, büyük bir günah işler.

Rüyada Resulullah (S.A.V.)’ın huzurunda Mushaf-i Şerifi okuduğunu gören kimse, onu ezberler. Rüyada mushafın yapraklarını yiyen kimse, rüşvet yer. Halktan birisi kendisini Mushaf ın yaprak ve satırlarını yediğini görse, o kimse Kur’ân okumakla geçimini sağlar.

Mushaf kişinin elde edeceği hikmettir.

Bir kimse rüyada Mushaf yazdığını görse, din, ilim ve ameli bir arada yapar ve insanlara faydalı olur.

Bir kimse rüyada, uyanıkken çirkin gördüğü bir şeyi Mushaf da yaptığını görse, bu rüya o kimsenin dininin harap olmasına yorum¬lanır. Kendisiyle beraber bir mushafın bulunduğunu gören kimse, saltanat, nimet ve ilim elde eder.

Mushaf, karı veya koca yahut çocuk ya da maldır. Hasta bir kimse rüyada mushaf görse, o kimse hastalıktan kurtulur. Bazen de Mushaf ı gören kimse düşmanına galip gelir. Eğer rüya sahibi günahkarsa tevbe ve istiğfar eder.

Bazen Mushaf bağ’a, bahçeye, rahatlatıcı yere, bostana, ibadet yerlerine, melik, baba, hoca vr* terbiyeci gibi kendilerine itaat ettiği kimseye, kendisinin yaptığı veya onun için yapılacak doğru bir yemine yorumlanır. Mushaf görmek korkutmaya yorumlandığı gibi müjdeye de yorumlanır.

Bir kimse rüyada Mushaf öptüğünü görse, o kimsenin, Kur’an’ın hükümleriyle amel etmediğine ve yapması gereken şeyi yapmamasına yorumlanır.

Mushaf sattığını gören kimse, kötülüklerden sakınır.

Mushafı çaldığını ve sakladığını gören kimse namazında hırsızlık yapar, erkan ve adabına riayet etmeksizin kılmaya çalışır.

Bir Mushaf satın aldığını gören kimse, mal elde eder ve genişliğe çıkar.

Rüyada Mushaf  sayfalarını neşrettiğini gören kimse, ilim ve hikmet arar veya bir mirasa varis olur. Rüyada Mushafı boynuna astığını gören kimse, hafız olur. Rüyada Mushaf ın sayfalarını yemek istediğini fakat buna muvaffak olamadığını gören kimse, Kur’an-ı ezberlemeye çalışır, ancak onu ezberleyemez.

 

Bir yanıt yazın