Rüyada Mürekkep Görmek

Mürekkep görmek, geçim için gayret sarf ederek çalışmaya, böylece muradınıza ereceğinize işaret eder. Rü­yada mürekkebin döküldüğünü görmek, zarara uğramaya yorum­lanır. Siyah mürekkep önemli haber, mavi mürekkep önemli açık­lamalar, kırmızı mürekkep giden bir arkadaşın ve aşığın geri gel­memesi, hokkada mürekkebi dolu olarak görmek, okumuş, uysal eş ile yorumlamr. Rüyada mürekkepli kalem görmek, itibarınızın ve kazancınızın artacağına işarettir.

Rüyada mürekkep görmek, iyiye yorulur. Her işi­nizi kısa zamanda halledeceğinize işarettir.

Kişinin rüyada mürekkep görmesi, ailesinin maişeti (geçi­mi) için gayret sarf etmesine ve muradına ermesine işaret­tir şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Kişinin rüyada elbisesine mürekkep döküldüğünü görme­si, rüya sahibinin bir mazarrata, bir belaya düşmesine işa­retle yorumlanır.

Bazen rüyada mürekkep görmek, hanıma, mala, hizmetçiye, evlenmeye, bir kadın tarafından meydana gelecek menfaate, evlât tarafından meydana gelecek bir duruma işâret eder.

Bazen de rüyada mürekkep görmek, imdat, şeref ve ‘iyilikle yükselmeye işâret eder.

Mürekkep görmek, katipler için feyiz ve rif’ata ve rızka işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mürekkep bulduğunu görmesi, o kimsenin, akrabası yahut hanımı veya başkalarıyla düşmanlığının vuku bulmasına işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin riyada mürekkep görmesi, o kimsenin hastalığından kurtulmasına ve sıhhate kavuşmasına işâret eder.

Rüyada mürekkepçiyi görmek, yüksekliğe, rütbeye, ihtiyaçları def etmeye, ilme, fazilete, hayır ve berekete işâret eder.

Bazen rüyada mürekkepçiyi görmek, mihnet, zahmet, meşakkat ve yürek sıkıntısına işâret eder.

Rüyada mürekkep görmek, imdad, şeref ve iyilikle yükselmeye yorumlanır.

Şeref ve iyilikle yükselmeye işaret eder. Rüyasında birinin elbisesine mürekkep bulaştırdığını görmesi, rüya sahibinin elbise sahibiyle uğraşacağına, elbise sahibine yenileceğine yorumlanır.

Bir yanıt yazın