Rüyada Müezzin Görmek

Rüyada müezzin görmek, hayırla yorumlanır. Rüyanızda kendinizin müezzin oluşunuzu görmek, iyiliğe ve hayra yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kendisinin minareye çıkıp ezan oku­duğunu görmesi, hayra işaret eder. Bu rüya Hac aylarında (Hac mevsiminde) görülse, rüya sahibinin Hacca gideceği­ne işarettir şeklinde de yorumlanmıştır.

Rüyada minareye çıkmak, hayra işaret olduğu gibi, minareden düştüğünü görmek de, şerre (kötülüğe) işarettir de­mişlerdir rüya yorumcuları. Bazılarına göre ise rüyasında minareye çıkmak, rüya sahibi için büyük mertebeye eriş­meye işaret ettiği gibi, düştüğünü görmek de ölüme (rüya sahibinin ölümüne) işarettir demişlerdir. Minareden indiği­ni görmek, zillete, hakir olmaya ve aşağılanmaya işarettir.

Bazen rüyada müezzin görmek, nikâh memuruna, hapse çağırıcı bir kimseye, simsara yahut elçiye işâret eder..

Bazen rüyada ezan okuduğunu görmek, hırsızlığa işâret eder.

Bir kadının rüyada minarede ezan okuduğu görmek, orayı câhil kimselerin istilâ etmelerine işâret eder.

Rüyada vakitsiz ezan okunduğunu görmek de, orayı câhil kimselerin istilâ etmelerine işâret eder. Rüyada müezzin görmek, hayra davet ediciye veya simsara yahut nikah memuruna veya hapse çağırıcı bir kimseye yorumlanır.

Hayra davet kişiye, nikâh memuruna ve benzeri hayırlı kişilere işaret eder. Eğer müezzin ezan okuyorsa ve rüya hac mevsiminde görülmüşse hacca gidileceğine yorumlanır. Bir kadının minarede müezzin gibi ezan okunduğu görülmüşse, o yerin cahil kişiler tarafından istila edileceğine işaret eder.

 

Bir yanıt yazın