Rüyada Misk Görmek

Rüyada misk isimli kokuyu kokladığınızı görmek, ka­zançlı bir ticaret yapacağınıza işarettir.

Rüyada misk kokusu görmek, mala, rızka ve dünya nimet­lerine işaretle yorumlanır demişlerdir yorumcular. Rüyasında misk kokusunu kokladığını veya misk aldığını gören kişi, hayırda ve güzel bir geçimle (rızıkla) geçindiğine işaret eder demişlerdir.

Bekar bir kimse rüyasında misk kokladığını görse, asil, gü­zel huylu ve kendisi de mükemmel olan bir kadınla evle­neceğine işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Bazen rüyada görülen misk, gizlice verilen sadakaya ve çocuğu sırtına almaya işârettir.

Bazen de rüyada görülen misk, üzerine kâr ilâve edilen büyük emlâka veya kendisinden meyve toplanan bostan veyahut kendilerinden ilim öğrenilen âlimlere işârettir.

Bazı kere de rüyada görülen misk, ticaret ehli için kârlı ve faydalı bir ticarete işârettir.

Yine rüyada görülen misk, mala, rızka ve dünya metaına işâret eder.

Rüyada görülen misk, kadına da işâret eder.

Rüyada bir göbeği yarıp içinden misk çıkardığını görmek, zengin, iffetli ve şerefli bir kadınla evlenmeye işâret eder,

Hırsız ve eşkıya sınıfından bir kimsenin rüyada üzerinde misk bulunduğunu görmesi, o kimsenin yakalanmasına işâret eder

Rüyada görülen misk, onu koklayan veya ona malik olan kimse için güzel geçime ve hayra işârettir.

Rüyada görülen misk, itham altında bulundurulan kimsenin beraat etmesine işârettir.

Rüyada ölmüş bir kimsede misk görmek, o ölünün Cennet ehlinden olduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada amber ve öd ağacı gibi miski ateş üzerine koyduğunu görmesi, o kimsenin, dininde bidat olan bir şeyi yapmasına veya fesatlık uğrunda mal ve şöhretini kaybetmesine, haksızlık yapmasına yahut sultana kendi malıyla hizmet etmesine işâret eder.

Güzel kokulu şeylerden karanfil ve güzel kokulu cevizler gibi siyah olan her şey, iftihar etmeye ve sevince işârettir.

Rüyada görülen miskin azalmışı, güzel övgüye ve iyi bir şekilde anılmaya; azalmamışı da şükretmeyen bir kimseye rüya sahibinin iyilik yapmasına işârettir.

Gizli sadakaya ve çocuğunu sırtına almaya işaret eder. Ölmüş kişide görülen misk o kişinin cennete gittiğini müjdeler. Tüccarlar için kârlı işler yapılacağına işaret eder. Miski ateş üzerine koyduğu görmek, fesatlık uğrunda mal ve ün kaybetmeye sebebiyet verir. Bazı yorumculara göre misk kadın ve çokça maldır. Miskin azalması güzel övgüye, azalmamışı şükretmemeye ve rüya sahibinin iyilik yapmasına işaret eder.

Rüyada görülen misk, gizlice sadakaya ve çocuğu sırtına almaya yorumlanır. Bazen ölüde görülen misk, onun Cennette olduğuna yorumlanır. Bazen misk, ticaretçiler için kârlı ve faydalı bir ticarete yorumlanır.

Rüyada amber ve öd ağacı gibi miski ateş üzerine koyan kimse, dininde bidat olan bir şey yapar. Veya fesatlık uğrunda mal ve şöhretini kaybeder.

Misk mala yorumlanır. Çünkü altından daha pahalıdır. Misk, onu koklayan veya ona malik olan kimse için güzel geçime ve hayra yorumlanır. Misk itham altında bulundurulan kimsenin beraat etmesine yorumlanır.

Güzel kokulu şeylerden karanfil ve güzel kokulu cevizler gibi siyah olan her şey, iftihar etmeye ve sevince yorumlanır.

Bir yanıt yazın