Rüyada Minare Görmek

Rüyada minare görmek, minare tamir etmek mevkiinizin yükseleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyanızda minare görmek, yüksek itibar sahibi, ol­gun ululuğa layık bir kimse olacağınıza işarettir.

İbn-i Sirin’in yorumu şöyledir:

Rüyada minare görmek, halkı (tüm insanları) hayra davet eden (çağıran) bir adama işaretle yorumlanır. Rüyasında minare gören kişi, böyle bir kimsedir, böyle biri olduğuna işarettir.

Rüyasında, minare görmeyi, minareyi tamir etmeyi veya minareyi yeni inşa etmeyi, hep hayırla, hayırlı insanlara işaretle ve hayırlı bir topluluğa işaret olarak yorumlamış­tır İbn-i Şirin.

Bazen de rüyada minare görmek, bakana işarettir.

Rüyada içinde Cuma namazı kılınan mescidin minaresini görmek, insanları din ve hidayete davet eden birisine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ağaçtan yapılmış bir minareye çıktığını ve orada ezan okuduğunu görmesi, o kimsenin, velayet, kuvvet ve yüceliğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada minare üzerinde Allah’ı (c.c.) teşbih ve tehlil ettiğini görmesi, o kimsenin, şöhrete ve dünyada yüceliğe erişmesine işâret eder.

Rüyada minareyi imar ve bina ettiğini görmek, hayır işlemeye, hayır sahiplerinin ve İslâm’dan bir cemaatin hayır için toplanmasına işâret eder.

Rüyada bir mahalde yeni bir minare inşa edildiğini görmek, o beldeye büyük ve kadri yüce bir zâtın geleceğine işâret eder.

Rüyada bir minareyi yıktığını görmek, Müslümanları ızdıraba düşürecek kötü ve fenâ bir amel işlemeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada minarenin yıkıldığını görmesi, o kimsenin öleceğine ve şöhretinin unutulmasına veya o semt halkının perişanlığına ve durumlarının değişmesine işârettir.

Rüyada hiçbir sebep yokken minarenin düştüğünü ve harap olduğunu görmek, o mahal halkının dağılıp perişanlığına veya müezzinin vefatına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada minareden bir kuyu içine düştüğünü görmesi, o kimsenin mütedeyyin ve güzel bir hanımı olduğu halde onun üzerine yaramaz ve şerli bir kadınla evlenmesine veya kendisinin devlet ve nimetinin elinden gitmesine işârettir.

Rüyada minare üzerine ekmek konulduğunu görmek, devlet reisinin halka zulüm edeceğine işârettir.

Minare görmek insanlar arasında arabuluculuk yapmaya, insanları iyi şeylere davet etmeye işaret eder. Eğer minare yıkılmışsa rüya sahibinin öleceğine veya perişan olacağına yorumlanır. Cuma namazı kılınan mescidin minaresi halkı hidayete davet eden kişiye, minareden düştüğünü gören kişi güzel ve dindar bir hanımı olduğu halde onun üzerine kötü ve çirkin bir kuma getireceğine veya rızkının azalacağına işaret eder.

Minare görmek, insanların arasını bulmaya ve  dince iyi olan şeylere davet eden bir kimseye yorumlanır. Rüyada minarenin yıkıldığını görmek, o kimsenin Öleceğine ve şöhretinin unutulmasına veya o semi halkının perişanlığına ve durumlarının değişmesine yorumlanır. İçinde Cuma namazı kılınan mescidin minaresi, postacı veya insanları din ve hidayete davet eden birisidir.

Bir yanıt yazın