Rüyada Mermer Taşı Görmek

Aslında mermer ile mermer taşı aynı şekilde yorumlanıyor. Fakat bazı rüya kaynağı eserlerde mermer ve mermer taşı başlığı altında yorumlanmıştır.

Rüyada görülen mermer taşı, büyüklüğe ve yükselmeye, mal sahibi olmaya güzel güzel geçinen eşlere (karı kocaya) işaretle tabir olunur. Bunun içindir ki, tabirciler, bir kimse rüyada mermer taşından yanında bir şey olduğunu görse, fakirlikten sonra zengin olacağına veya evleneceğine (be­kar ise tabii), işaret olarak yorumlanır.

Rüyada mermerci görmek de, iyiye ve hayra yorumlanır. Şeref sahibi, yüksek karakterli, dostluk ve sevgi dolu biri­ne işaret olarak tabir olunur.

Rüyada mermerden yapılan şadırvan, havuz, fıskiye, su oluğu ve çeşmeyi görmek, üzüntü, keder ve şiddetin gitmesine, ferah ve sevincin gelmesine, şerefli hanıma, güzel evlâda, menfaate, yüksek eve ve bol rızka işâret eder.

Rüyada görülen mermer köprüler, güzel kadınlara ve rütbeli şahıslara işâret eder.

Rüyada görülen mermerden kabirler, nakışlı direkler, sütunlar ve mermer mihraplar, âhiretin saâdet ve salâhına, güzel medhe ve daima makbul olan vakitlere işâret eder.

Rüyada görülen mermer direk, ayak ve temeller, menfaat ve yaşayışa, şöhretin her tarafı kaplamasına işâret eder.

Rüyada görülen mermer küp, mermerden oyulmuş büyük dibek, kurna ve musluk gibi şeyler, insanın unuttuğu ve gaflet ettiği şeye işâret eder.

Mermer taşı izzet ve yükseklik, mal ve iyi geçinen karı koca, zenginlik, bekârsa evlilik olarak yorumlanır. Bazı yorumculara göre mermer taşı ilim ve salih bir evlat ile müjdelenir. Mermerden şadırvan, havuz ve benzeri şeyler, ona sahip olan kişi için üzüntü, keder ve şiddetin gitmesine, ferah ve sevindirici haberlerin gelmesine, şerefli ve ahlaklı bir hanıma, güzel evlada, bol rızka işaret eder. Mermerden kabirler ise, ahiretin salahına ve daima makbul olan zamanlara işaret eder. İç içe yerleştirilmiş mermer taşı, güzel yazıya ve çok mehir ile evlenmeye, mermer direk ve ayaklar ve benzeri şeyler güzel kadınlara ve rütbeli kişilere işaret eder.

Bir yanıt yazın