Rüyada Meme Görmek

Rüyada görülen meme, rüyayı görenin zevcesine (hanı­mına) ve kız evladına işaretle tabir olunur.

Bir erkek, rüyasında iki memesinde süt olduğunu görse, rüyayı gören bu kimse, eğer fakir ise, zengin olur veya ola­cağına ve ömrünün uzun olacağına işarettir, şeklinde ta­bir olunur. Ve aynı zamanda iki erkek kardeşinin de idarecisini ve bakımını ve geçimini üzerine alacağına da işarettir, denmiştir.

Rüyada meme görmek, kız evlat ile yorumlanır. İki memesinden süt aktığını gören bekar ise evlenir, evli ise zengin olur. Bu rüyayı ihtiyar bir erkek görürse fakir düşer, gören küçük bir kız ise çok yaşar, ihtiyar kadın ise ölür. Bekar ise evlenir. Bir kadın memesinin başını kesilmiş görürse ya kızı ölür ya da malı­nın yarısı elinden gider. Memelerinin üzerinde kıllar olduğunu görmek, kadın için kötü, erkek için iyidir. Memede yara ve çıban gör­mek, evladından hayır olmadığına işaret eder. Memenin kesildiği­ni veya yarıldığını görmek, evladına bir zarar geleceğine işaret eder. Memelerinde süt bulunduğunu gören erkek zengin ve ömrü uzun olur. Rüyada meme emdiğini görmek, yetim kalmaya, geçim sıkıntısına ve huy değiştirmeye işarettir.

Rüyada görülen meme, rüya sahibinin hanımına veya kızına işâret eder. Memede görülen güzellik ve çirkinlik, kişinin hanımı ve kızının güzellik ve çirkinliklerine yorulur.

Bir gelinin rüyada memelerinde süt görmesi, o gelinin hamile kalmasına işâret eder.

Zengin yaşlı bir kızın memelerinde süt görmesi, fakir olup malının helâk olmasına işâret eder.

Bekâr ve olgun bir kızın rüyada memelerinde süt görmesi, kocaya varmasına işârettir.

Henüz evlenme çağına gelmemiş kız çocuklarının rüyada memelerinde süt görmesi, o kız çocuklarının ölebileceklerine işârettir.

Rüyada memelerinin büyüdüğünü görmek, malın artmasına, güzel geçime, uzun ömre, çok şefkate, din ve itikadının sağlamlığına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada memelerinin güzel ve biçimli bir şekilde bulunduğu halden büyük olduğunu görmesi, o kimsenin evlât ve eşyay3 mâlik olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada memesinin birinin noksan olduğunu görmesi, o kimsenin kızının birisinin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada iki memesinin birden düştüğünü görmesi, o kimsenin çocuklarının vefat edebileceğine işarettir.

Çocuğu olmayan bir kimsenin rüyada iki memesinin birden düştüğünü görmesi, o kimsenin fakirlik ve yoksulluğa girmesine işârettir.

Kadınların rüyada iki memesinin düştüğünü görmesi, üzüntüye ve çocuk emziren hanımlar hakkında da çocuklarına gelecek afet ve belâya işârettir.

Rüyada memedeki süt, maldaki fazlalığa ve çocuğa işârettir.

Bir kimsenin rüyasında memesinden akan sütü başka bir adamın emdiğini görmesi, o kimsenin hapsedilmesine işâret eder.

Bir erkeğin rüyada memelerinin uzun olduğunu görmesi, Allah’ın (c.c.) rızasının dışında hareket etmesine ve nefsinin isteklerine (âbi olmasına işârettir.

Bazen bir erkeğin rüyada memelerinin uzun olduğunu görmesi, çocukların vefat edebileceğine, çocukyoksa fakirlik ve mahzun olmaya işâret eder.

Bir kadının rüyada memelerinin uzun olduğunu görmesi, son derece üzüntüye işârettir.

Rüyada kadının memesi üzerindeki kılları koparıp temizlediğini görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halas olmaya işâret eder..

Bazen de erkeğin memeleri, kendilerinde olan güzellik ve menfaat ile faydaları olmayan, kardeş, arkadaş, evlât ve hanıma işarettir.

Rüyada görülen erkek memeleri kadın ile, kadının memesi ise kız evlat ile tabir olunur.

Bir kimsenin memesinin kadın memesi gibi olup süt damlattığını görmesi, o kimsenin, üzerine borç almasına, yahut insanlardan utanacağı bir hastalığına işârettir.

Yine bir kimsenin memesinin kadın memesi gibi olup süt damlattığını görmesi, aileyi görüp gözetmeye işâret eder.

Rüyada görülen dolgun ve diri memeler servete, mala, hayırlı evlada ve hoş geçime işâret eder.

Rüyada görülen pörsümüş memeler, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada kadının sütünün kesildiğini görmesi, gam ve kedere işâret edebilir.

Bir kadının rüyada memesinden asıldığını görmesi, iyi değildir.

Memelerinde süt olduğunu gören erkek, fakir ise zengin ve uzun ömürlü olur. Bekâr ise evlenir. Memelerinde süt gören gelin ise, hamile olduğuna ve sağlıklı bir çocuk doğuracağına işaret eder. Hiç evlenmemiş yaşlı bir kız, memelerinde süt olduğunu görürse fakirleşeceğine, genç bir kız ise evleneceğine, evlenme çağına gelmemiş kız çocuklarının da ölecekleri şeklinde yorumlanır.

Memelerinin bulunduğu halden daha güzel olduğunu gören kadın bir evlada ve çokça mala sahip olur. İki memesinin birden düştüğünü gören kişinin çocuklarının öleceğine, çocuğu yoksa yoksulluğa düşeceğine işaret eder. İki memesi olduğu halde rüyasında üçüncü bir memesi daha olduğunu gören kişinin bir kızı olur. Memesinin birinin olmadığını gören kişinin ise kızı ölür. Memedeki süt, malın fazlalığına ve çocuğa işaret eder.

Rüyada görülen meme, rüya sahibinin zevcesine, kızına, memedeki güzellik ve çirkinlik de, onların güzellik ve çirkinliğine işarettir.

iki memelerinde siit olduğunu gören erkek, fakir ise zengin ve ihtiyaçsız ve ömrü uzun olur. Memesinde süt gören erkek evli değilse evlenir ve bir çocuğu olur.

Memelerinde süt gören gelin ise, gebeliği meydana çıkar ve vaktini tamamlayarak çocuğunu doğrur. Rüyayı gören bekar ve olgun bir kız ise evlenir.

Bir kimse rüyada bildiği bir kadının memesini emdiğini görse, ve o kadını da gerçekten tanımasa, uzun bir hastalığa yakalanmasına yorumlanır. Ancak o kimsenin hanımı hamile ise bir çocuğunun olacağına ve onu besleyip terbiye etmesine yorumlanır. Bu rüyayı bir kadın görse, bir kız çocuğu doğurur.

Memelerinin bulunduğu halden büyük olduğunu gören evlad ve eşyaya sahip sahip olur.

Rüyada memeler, kızlardır. Bundan dolayı memelerde meydana gelen hallerin yorumu, rüya sahibinin kızına aittir.Bir kimse memesinden akan sütü başka bir insanın emdiğini görse, o kimse hapsedilir ve üzerine kapı kapatılır. Bu rüya, emen kimse için hayırlı olmadığı gibi her ikisi için de üzüntü ve zillettir. Bazı yorumcular, erkeğin memesinde süt olduğunu görmesi, bekar ise evlenmesine, fakir ise zengin olup sevinmesine, genç ise uzun ömürlü olmasına yorumlanır, demişlerdir.

 

Bir yanıt yazın