Rüyada Medine-i Münevvere Görmek

Rüyada Medine-i Münevvere’yi gör­mek, hayra ve iyiliğe işarettir. Rüyasında Medine-i

Münevvere’yi gören kimsenin, dünya ve ahiret işlerinin çok iyi bir şekilde yolunda gideceğine işarettir.

Bazı rüya tabircilerinin yorumuna göre, rüyasında, Medi­ne’yi gören kimse, emniyete ve mağfirete erer, Cenab-ı Allah’ın rahmetine mazhar olur, kurtuluşa nail olur, üzüntü­lerden kurtulur, güzel ve geniş bir maişete kavuşur, şeklin­de yedi nimetle tabir olunur, demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada Medine-i Münevvere’yi görmesi ve Medine’ye inmesi, din ve dünyaca hayır meydana gelmesine, bereket ve saadete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Medine-i Miinevvere’de Harem-i Şerif kapısında veya Hücre-i Saadetin kapısında durduğunu görmesi, o kimsenin tövbe edip affedilmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) mübarek kabri ile minberi arasında olduğunu görmesi, cennet ehlinden olmaya işâret eder.

Rüyada Kâinatın Efendisi nin (s.a.s.) mübarek kabrini süpürdüğünü ve ya yıkadığını görmek, dünya ve âhiret saâdetine, mesud ve bahtyar olmaya işâret eder.

Rüyada Kâinâtın Efendisi’nin (s.a.s.) mübarek kabrinden nur fışkırdığını görmek, izzet ve şerefe, dinde salaha ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) şefaatine nâil olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) mübarek kabrini kendi evi içinde görmek, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) şefaatine nâil olmaya işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) mübarek kabrine karşı arkasını dönüp oturduğu görmek, sünnet-i Seniyye’den uzak kalmaya işaret eder.

Bazı yorumcular, Medine’yi görmek emniyet, mağfiret, rahmet, kurtuluş, üzüntüden kurtulmak ve güzel geçimden ibaret olmak üzere yedi şekilde yorumlanır, dediler.

Bir yanıt yazın