Skip to Content

Rüyada Çekiç Görmek

Rüyada çekiç görmek, arkadaşlıkta saadete ve ağır bir işe girişmeye, çekiçle çivi çakmak çok sevinçli haber almaya çekiçle bir şey kırmak zevk, safa ve eğlenceye çekiç satmak mal kaybına, çekiç almak, mutluluğa işarettir.

Rüyada çekiç görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Örf sahibi bir kimse, rüyasında çekiç görse, bu onun için iyiliğe ve bilgiye işaret eder. Çekiç erbabı bir kimsenin rüyada çekiç görmesi ve alması, rızka ve geçiminin iyiliğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bazen de, rüyada çekiç görmek, sadık ve kendisine bağlı arkadaşlara işarettir. Rüyada çekiç sattığını görmek, pek iyi sayılmaz. Bu rüya, kedere ve kayba (zarara) işaretle tabir olunur.

Bir kimse rüyasında bir kimseye elindeki çekiç ile vurdu­ğunu görse, onun bu rüyası, büyük bir adamın (güçlü bir ki­şinin) yardımı ile düşmanını alt edeceğine, kendi hasmına galip (üstün) geleceğine, yani, düşman ve hasımlarını te­peleyeceğine işaret olarak yorumlanır.

Bazı rüya yorumcularına göre: Rüyada çekiç görmek, bir acıya işaret eder demişlerdir. Rüyasında bir çekiç görmek, üzücü bir haber alacağına işarettir şeklinde tabir edenler olmuştur.

Rüyada görülen çekiç, emniyet mensubu­na işârettir.

Bazen rüyada görülen çekiç, şerre işâret eder.

Bazen de rüyada görülen çekiç, muhtelif sözlere işâret eder.

Rüyada bir çekiç aldığını görmek, rüya sahibinin çokça fazilet elde edeceğine işârettir.

Bazen rüyada bir çekiç aldığını görmek, kazanca ve sevince işâret eder.

Rüyada bir çekici sattığını görmek, kayıba işâret eder.

Çekiç erbabı için yardım ve rızka yorumlanır. Bazen çekiç kötülüğe ve konuşurken karışan seslere yorumlanır.

Çekiçle Çivi Çaktığını Görmek

Rüyada çekiçle çivi çaktığını görmek, se­vinçli bir haber almaya işârettir.

Elindeki çekiçle bir çivi çaktığını görmek, rüya sahibi kişinin, bir hastalığından sebep bir ameliyat geçire­ceğine işarettir şeklinde tabir olunmuştur.