Rüyada Lamba Görmek

Rüyada lamba görmek, uzun ve sıhhatli bir ömür sahibi olduğunuza işarettir. Aynı zamanda jestleriniz ve zekanızla dostlarınız üzerinde çok olumlu bir izlenim bırakmakta olduğunu­za ve şimdiye kadar çözülmeyerek karanlık kalmış bir meseleyi aydınlatmakta başarılı olacağınıza işarettir. Aşka tutulmuş gençler için yanan lamba görmek,bahtiyarlık işaretidir. Bir kadın yanan bir lamba görürse bütün kadınlar arasında bir gümüş kadar parlak ve güzel görünecek demektir. Sönmüş lamba görmek, hayal kırıklığına işarettir. Lambanın kendi kendine söndüğünü görmek, hasta iseniz ölümünüzün yaklaştığına,tüccar iseniz zarar göreceğinize, işlerini­zin bozulacağına işaret eder. Lambayı yaktığını gören kişi hasta ise iyileşir, sıkıntıdan kurtulur, feraha çıkar. Lambanın bozuk olduğu­nu görmek, işlerinizin bozuk gideceğine işarettir. Lambanın çatlak olduğunu görmek, itibar, şeref ve kazancınızda eksiklik olacağına işarettir. Lamba fitilinin kısa olduğunu görmek, herhangi bir sebep­le fayda ve menfaatlerinizin azalacağına işaret olarak yorumlanır. Lamba fitilinin uzun olduğunu görmek iyidir, işlerinizde çok hayır ve kazanç göreceğinize işarettir. Lambanın kırıldığını görmek, ölüme işaret olarak yorumlanır.

Rüyada ışık veren her şey gibi lamba da çok iyi sayılır. Rüyasında bir lambayı yakan kimse, istediği işte başarılı olur. Elinde lambayla ilerleyen kişinin hayatında bir iyilik olur. Bu sayede sorunlar bile hissedilmez hale gelir. Lambanın çatlaması ya da kırılması bir felakete işarettir.

Rüya da lamba görmek, hayatta başarı ve devlet ve şe­ref ile tabir olunur.

Rüya da küçük lamba görmek, çocuk ve hizmetçi ile tabir olunur. Bu lamba yakılır ise, bahtın açılacağı ve gurbette bulunan kimsenin gelmesiyle yorumlanır.

Rüya da elinde yanmış lamba görmek, hayır ve iyiliğe servet ve zenginliğe ve murada ermekle yorumlanır.

Rüyasında lambanın elinde sönmüş olduğunu görmek, işle­rin bozulacağına, işten ayrılmak veya atılmak ile veya evladının ölümüne işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında lambanın söndüğünü görmek, iyi sayılmaz. Lambanın sönmesi, şu şekillerde yorumlanır. Rüyasında yanan lambayı kendi eliyle söndürdüğünü gören kimse, sahip olduğu şeref ve makamına kendi eliyle zarar vere­ceğine işarettir demişlerdir. Rüyasında elindeki lambanın kendiliğinden sönmüş olduğunu görmek, esnaf ve ticaret erbabı bir kişi için zarar ve ziyana işarettir. Hasta olan biri için ise, vefatının (ölümünün ve öleceğinin) işaretidir.

Rüya da lambanın söndüğünü görmek, fakirlik, çaresizlik içine düşmesine veya evine hırsız girmesine işaret eder.

Rüya da iki tane fitilli lambanın yandığını gören kimsenin ikiz evladı doğar veya binlerinden çift, iki tane menfaat elde edeceği ile tabir olunur.

Rüyasında elinde yanan lambayı üfleyerek söndürdüğünü gören kimse, birilerinin hakkım gasp edip yemek, hakkını vermemek şeklinde tabir olunur.

Bir kimsenin rüya da lambanın veya lamba makinesinin bo­zulmuş olduğunu görmesi, rüya sahibinin işlerinin bozula­cağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında lambanın cam şişesinin kırık veya çatlak olduğu­nu görmek, rüya sahibinin itibarını ve saygınlığını kaybe­deceğine işarettir.

Rüyasında elindeki lambanın fitilinin uzun olduğunu gör­mek, rüya sahibinin elde edeceği hayrın ve menfaatin bü­yük olduğuna veya büyük olacağına işaret eder.

Rüyasında başka birinin kendisine yanmakta olan bir lamba verdiğini görmek, o lamba veren kişiden hayır ve menfaat göreceğine işaret eder. Yine kendisinin başka bir şahsa lamba verdiğini görmek ise, rüya sahibi o şahsa bir fayda ve yarar sağlayacağına işaret eder demişlerdir.

Rüyasında lambanın kırıldığım görmek, şeref ve itibarını, saygınlığını kaybetmeye veya onun (rüya sahibinin) ölümü­ne işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada ışık veren lamba görmek, aile mutluluğuna işârettir.

Bazen,yanan kandil, lamba ve mum görmek, gizli şeylerin aşikâreye çıkmasına işâret eder.

Rüyada billurdan veya camdan lamba görmek Allah Teâlâ’nın yardımına mahzar olma- ‘ taat ve ibadete devama işâret eder.

Rüyada kandil, lamba ve mumu vaktinde yaktığını ve etrafa ışık saçtığını görmek, yüce, şöhretli ve faydalı bir çocuğa işârettir.

Rüyada cami lamba ve kandilleri görmek. İlimlerin zenginlerine, takva sahibi ve Kur’ân-ı Kerim okuyucusuna işâret eder.

Rüyada ışığı zayıf ve az olan küçük lamba, kandil veya mum görmek, hamile kadın için kız çocuğuna alâmettir.

Rüyasında yanan lamba, mum veya kandilin ışığını artırmak için, onu düzelttiğini görmek, hastası varsa iyileşeceğine işârettir.

Rüyada mescidin lamba ve kandilinin söndüğünü görmek, mescide devam eden o ma- haldeki bir âlimin âhirete göçmesine işâret eder.

Rüyada kendi evinin lamba, mum ve kandilini güzel ve ışıklı olarak görmek, o kimsenin evinin işlerini yapan kimsenin halinin düzgün ve iyiliğine işâret eder.

Evinin lamba, mum ve kandilinin ışıksız ve kuvvetsiz görülmesi, o evin işini gören kimsenin halinin zayıflığına ve hareketsizliğine işârettir.

 

Bir yanıt yazın