Rüyada Kazan Görmek

Rüyada kazan görmek, ev sahibine veya insanlara fay­dalı bir adama, bazen de huysuz aile reisine gibi şeylere işaret eder denilmiştir.

Bir kimsenin rüyada dolu bir kazan görmesi, faydalı ve in­sanlara yararlı olacak işlerle meşgul olan bir adama işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada bir kazanın kaynadığını görmesi, iyi ve hayra yorumlanır. Rüya sahibinin maksadına ulaşma­sına, muradına ermesine işarettir.

Rüyasında boş kazan yani, kazanın boş olduğunu gör­mek, rüya sahibinin işlerinde meydana gelecek durgunlu­ğa işaret eder denilmiştir.

Rüyada kazan görmek. Hıristiyan neslinden ev işlerini yürüten ve durumları ile ilgilenen bir kimsedir. Eğer kazan bakırdan ise, o kimse Yahudi neslinin en kuvvetli ve zenginlerindendir. Onun zenginliği ise, kazan içinde pişen şeyin miktarı ve çeşidine göredir. Kazan, elinde güç işler olan devlet başkanı ile halkı arasında vasıta olan kimseye veya polis memuruna işarettir.

Salimi’nin yorumu:

Rüyada kazan görmek, hizmete işaretle yorumlanır demiştir. Bir kimsenin rüyada bir kazanda yemek pişirdiğini görmesi, zor ve güç işleri başaran bir hizmetçiye veya bir görevliye işaretle yorumlanır.

Salimi’ye göre, rüyada kazancı görmek, ömür uzunluğuna, yani rüya sahibinin ömrünün uzun bir yaşam süreceğine işarettir yorumunda bulunmuştur.

Rüyada görülen kazan, elinde güç ve müşkül işler neticelenen varlıklı kimseye, zor ve çetin işleri halleden himmet sahibi insana, yönetici ile halk arasında vasıta olan kimseye veya Devlet Başkanı ile halkı arasında vasıta olan kimseye ya da polis memuruna işarettir.

Bazen rüyada kazan görmek, kadın, ev hizmetlerini yürüten kimse, polis memuru, zengin Yahudi ile tabir olunur.

Bazen de rüyada kazan görmek, o evin sahibine ve eşine işarettir.

Kazanda tatlı ve güzel yemeklerden birini görmek, ev sahibi hanımın hayırlı ve menfaatli olduğuna işaret eder.

Kazanda acı veya fenâ bir şey görmek, ev sahibinin fenâ huylu ve hayırsız biri olduğuna işaret eder.

Bir yanıt yazın