Rüyada Kurtçuk Görmek

Rüyada küçük kurt (böcek) görmek, mala, aile fertlerine, hırsıza ve elde edilecek menfaate gibi şey­lere yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada vücudundan kurtların çıktığını (düştü­ğünü) görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmasına ve ken­disine zarar veren şeylerden kurtulmasına işarettir.

Rüyasında küçük kurtların (kurtçukların) kendi karnında hareket ettiklerini hissettiğini görmek, rüya sahibin ka­zancından yiyen aile fertlerine ve akrabasından olan kim­selere yorumlanır. Bu kişilerin üzüntü ve kederine işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada görülen kurtçuklar, rüya sahibinin ailesinden olan kişilerin başkalarının malından yemelerine ve yiyecekle­rine veyahut yediklerine işarettir.

Bir kimsenin arkasından kurtçuklar çıktığını görmesi, onun torunlarına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada ipek böceği (ipek kurdu) görmek, akrabadan gelecek bir menfaate işaretle yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada ipek kurtlarını (ipek böceği) görmesi, onun mala ve zenginliğe ereceğine işarettir. Bazı yorum­cular, ipek kurdu (böceği) görmek, haram mala, haramdan kazanılan mala işaret eder demişlerdir.

Rüyada ağaç ve meyve kurdu (kurtçukları) görmek, mal ve eşya da meydana gelecek zarar ziyan ve eksilmeye işarettir.

Rüyasında vücudunu kurt ısırdığını görmek, malında mey­dana gelecek bir zarara, noksanlığa ve telef olmasına, hır­sızın vereceği zarara da işaretle yorumlanır.

Rüyasında makamından kurt çıktığını görmek, evlat ve aile­sinden ayrılmaya işaret eder demişlerdir.

Rüyada görülen küçük kurtçuk kız; kurtçuklar da, kızlardır.

Et yiyen veya yemeyen kurtlar, rüya sahibinin başkasının malından yiyen ailesidir.

Kurtların kendi ağzından çıktığını görmek, ailesinin kendisine hile yapmak istedik- I lerine, fakat onların hilesinden kurtulmaya , işâret eder.

 

Bir yanıt yazın