Rüyada Kureyş Suresi Görmek

Bu mübarek sureyi, rüyasında okuduğunu veya başkası tarafından okunduğunu görmek, tüm korku­lardan, bela ve kazalardan emin olmaya işaret eder.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Bir kimsenin rüyada Kureyş suresini okuduğunu veya okunduğunu görmesi, rüya sahibinin herkese iyilik ettiğine veya iyilik edeceğine, bu ve­sileyle halkın (insanların) sevgi ve saygısını kazandığına veya kazanacağına işaretle yorumlanır demiştir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyasında Kureyş sure-i şerifesini okuduğunu gören kimsenin bu rüyası, onun hacca gideceğine veya muhtaçlara (yoksullara) yardım edeceğine ve kolaylıkla para ve mal kazanacağına işaretle yorumla­nır demiştir.

Rüyada Kureyş Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse Müslüman ve emin kimse ise, hacca gider. Emin ve hidâyet sahibi değilse, Allah Teâlâ’nın verdiği rızkı şükretmeksizin yemesine işâret eder.

Ayrıca o kimse insanların arasını düzeltir, muhtaçları yedirir, meşakkatsiz olarak rızka kavuşur. Arzu ettiği yolculuğunda da çok faydalı şeylere ulaşır.

Yine rüyada Kureyş Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, halkın arasını ıslah etmeye, kolay rızka, muhtaçları gözetip yedirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere sahip olmaya işârettir.

Bir yanıt yazın