Rüyada Kürsü Görmek

Rüyada kürsü görmek, değişik şekillerde yorumlan­mıştır. Bir kimsenin rüyada kürsü görmesi bilgide yüksel­meye ve elde edilecek şeref ve itibara, saygınlığa işaret eder demişlerdir.

Rüyada bir kürsü üzerinde oturduğunu görmek, rüya sahi­binin, birisine velilik yapacağına (yani bir kimsenin velisi olacağına) veya varisi (mirasçısı) olacağına işaret eder. Ken­disini kürsüde gören kişi, muradına ereceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada kürsüden indiğini görmesi, mevki ve makamını kaybedeceğine, itibarını saygınlığını yitireceği­ne işarettir.

Rüya yorumcuları ağaçtan yapılmış ve üzerine otu­rulan biraz yüksekçe şeylere kürsü adı vermişlerdir. Bun­lar, camilerde vaaz verilen vaaz kürsüsü olduğu gibi, daha birçok çeşidi vardır. Yukarıda yorumlarını verdiğimiz kür­sü, bu kürsüdür.

Sandal ağacında yapılmış bir kürsü görmek, daha çok hayır ve berekete işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada kürsü görmek, devlet tarafından meydana gelecek yüceliğe veya kadına yorumlanır.

Rüyada bir kürsü üzerinde oturduğunu gören kimse, birisinin velisi veya varisi olur. Eğer memuriyete ehilse, kendisine bir vazife verilir ve yükselir. Gurbette ise, vatanına döner ve muradına erişir.

Üzerinde elbise olan bir kürsü veya sedir üzerinde oturduğunu gören kimse, büyük bir ilme, acil bir hayra, çabucak yapılan bir iyiliğe, izzet ve rütbeye erişir.

Rüyada bir kürsüye rastladığını ve üzerine oturduğunu gören kimse, saltanata erişir veya kürsünün kıymet ve şekline göre bir kadınla evlenir.

Bazen bu rüya hamile kadın için sıkıntıdan kurtulmağa, bekar için evlenmeye ve evli için de çocuğa yorumlanır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumuna göre:

Bir kimsenin rüyasında cami ve medresede (ders verilen) bir kürsüde oturduğu­nu görmesi, halka irşat etmeye, doğru yola sevk etmeye işaret olarak yorumlanır demiştir.

Bir kimsenin rüyada kürsü görmesi, devlet başkanı tarafından meydana gelecek yüceliğe veya kadına işâret eder.

Bazen de rüyada kürsü görmek, hamile kadın için sıkıntıdan kurtulmaya; bekâr için evlenmeye ve evli için de çocuğa işâret eder.

Yine kürsü rüyası, izzet ve yücelik, hanım, evlat, yüksek evler, çok mal, ve elbise ile de tabir olunur.

Rüyada demirden kürsü görmek, kuvvet ve yardımcıya işârettir.

Rüyada ağaç kürsü görmek, nifakla beraber az bir kuvvete ve yardımcıya işârettir.

Alim ve fazıl bir kimsenin rüyada göklerin üzerindeki kürsüyü görmesi, derecesinin yükselmesine ve yüksek rütbelere işâret eder.

Rüyada bir kürsüye rastladığını ve üzerine oturduğunu görmek, saltanata veya kürsünün kıymet ve şekline göre bir kadınla evlenmeye işârettir.

Rüyada üzerinde elbise olan bir kürsü yahut sedir üstünde oturduğunu görmek, büyük bir ilme, acil bir hayra, çabucak yapılan bir iyiliğe, izzet ve rütbeye işâret eder.

Hamile bir kadının rüyada kürsü üzerinde oturduğunu görmesi, doğumyaparken ebenin üzerine oturacağı sandalyeye işârettir.

Yine kürsü üzerinde oturmak, oturan kimse için kürsünün kıymeti, güzelliği, yüksekliği ve yeniliği nispetinde âhiretçe kurtuluş ve felaha işâret eder.

Rüyada kürsünün kırılıp parçalandığını görmek, rüya sahibinin veya hanımının ölebileceğine işârettir.

 

Bir cevap yazın