Rüyada Kürsi Görmek

Bir kimsenin rüyada göklerin üzerinde bulunan “Kürsi”yi görmesi, ilim sahipleri için, derece ve mertebesinin yükselmesine ve olgunlaşmasına, kemale ermesine işa­rettir şeklinde yorumlanmıştır.

Arşın altında ve göklerin üzerinde bulunan bu sema taba­kası ve manevi makamı “Kürsi”yi nurlar içinde parladığını gören kimse, halk (insanlar) arasında itibar sahibi, saygın­lığı olan bir kimse olacağına işarettir. Bu rüyayı gören kim­se, hayra ulaşır. Devletin başında bulunan idareciden lü­tuf ve ihsan görür. Malı çoğalır, zengin olur şeklinde yo­rumlanmıştır.

Kişinin rüyada bu “Kürsi”yi karanlıklar içinde görmesi, ay­dınlık görmesinin tersiyle yorumlanır. Yani hayırlı değil­dir. Zarar ve ziyana işaretle yorumlanır denilmiştir.

Rüya yorumcularının çoğunluğu “Kürsi”yi dini ölçülere uygun olarak görmeyi, hayra işaretle yorumlamışlardır. Dini ölçülere uygun olmayan şekilde görmeyi de şerre (zarara-fenalığa) işaretle yorumlamışlardır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumuna göre: Rüyada “Kürsi” gör­mek, büyük itibar, kudret, makam ve adalet sahibi olmaya işaretle yorumlanır demiştir.

Bir yanıt yazın