Rüyada Kum Görmek

Rüyada kum görmek mal ve hayır ile yorumlanır, ne­hir gibi aktığını görmek size gelen ve giden paraya işaret olarak yorumlanır. Kırmızı ve sarı kum altın ile yorumlanır. Beyaz kum gümüş ve bozukluk paraya işarettir. Kumlu bir yerde yürüdüğünü­zü görmek, zorlukla para kazanacağınıza işaret eder.

Rüyada görülen kum, maldır. Eğer fazla olmazsa. Çok kum, din ve dünyaca meşguliyettir. Bir kimse rüyada elini kum içinde görse, dünya işlerinden bir şeye karışmasına yorumlanır. Kumun çok olması tabirde azaba yorumlanır.

Bir kimse rüyada kumu toplayıp biriktirdiğini yahut kumda yürüdüğünü görse, o adam malı biriktirir ve hayra sarfeder.

Kum, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, bazen de kum içinde yürümek üzüntü, keder, düşmanlık ve zulme işarettir. Rüyada kadının kum içinde yürümesinde hayır yoktur. Bu rüya onun kocasız kalmasına yorumlanır. Erkeğin kum içinde güçlükle yürümesinin yorumu da böyledir.

Rüyada kum görmek, hayırlı bir mala işarettir.

Kirmani’nin yorumuna göre:

Çok kum, büyük kum yığını görmek, hesabını yapmaktan yorulacağı kadar çok mala (hesapsız mala) işarettir demiştir Kirmani. Rüyasında büyük bir kum yığını üzerinde oturduğunu gören kimse, çok para ve mal sahibi olur veya olacağına işaretle yorumlamıştır.

Aile sahibi, çocukları olan bir baba, bir kap içerisine kum doldurduğunu görse, o babanın ailesi ve çocukları için mal ve para biriktirdiğine işaretle yorumlanır demiştir.

Bir kimsenin rüyada kumluk bir yerde yürüdüğünü ve yürüyormuş olduğunu görmesi, onun zor ve zahmetli işlerle uğraşacağına (çalışacağına) işarettir. Çünkü kumda yürü­mek zor bir durumdur denilmiştir.

Rüyada kırmızı ve sarı kum görmek, altın para edinmeye, beyaz kum görmek, gümüş para edinmeye, siyah kum görmek karışık madeni paralar toplamaya işaretle yorum­lanır demiştir Kirmani.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada kum görmek, dört şekilde (dört cihete) işaretle yorumlanır:

Din ve dünya ile meşguliyet, yani hem dünyası, hem ahireti için çalışmaya,

Mal-mülk ile,

Menfaat ve fayda sağlamaya,

Zahmet ve meşakkatle elde edilecek yükselmeye işaretle,

Bir kadının rüyada kumda yürüdüğünü görmesi, uzun za­man kocasız kalacağına veya evlenemeyeceğine işarettir demişlerdir.

Yine rüyada kum görmek, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, üzüntü ve kedere, düşmanlık ve zulme işâret eder.

Rüyada elini kum içine soktuğunu görmek, dünya işlerinden bir şeye karışmamaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kumu toplayıp biriktirdiğini yahut üzerine aldığını görmesi, o adamın mal biriktirip, o malı hayra sarf edeceğine işârettir.

Büyük bir kum kümesi üzerinde oturduğunu görmek, nihayetsiz servete ve mülke işâret eder.

Rüyada bir kaba kum koyduğunu görmek, çoluk çocuğu için mal biriktirmeye işârettir.

Rüyada bir mahalde tozun ve kumun kalkıp gittiğini görmek, mal ve nîmete işâret eder.

Rüyada sarı kumu yüklenip taşımak, hastalığa işâret eder.

Rüyada ağaç ve bitki köklerinden toplanmış kumu görmek, mal ve emlâktan olan rızka işâret eder.

Rüyada bir yerden kum ve toprak aldığını görmek, fakirlik, ihtiyaç, keder, üzüntü, meşakkate, tamahkârlık ve hırsa işâret eder.

Bazen de rüyada bir yerden kum ve toprak aldığını görmek, memurlar için rüşvet almaya işârettir.

 

 

Bir yanıt yazın