Rüyada Külahçı Görmek

Rüyada külah ve takke yapan veya satan kimseyi görmek, halkın giydiği külahların değer ve miktarınca riyaset sahibi bir zât işârettir.

Bir yanıt yazın