Rüyada Külah Görmek

Kişinin rüyada külah (veya takke) görmesi, sefere (yol­culuğa), evlenmeye işaretle yorumlanır denmiştir. Rüyasında kendisine (rüyayı görene) bir külah (veya takke) veril­diğini görmek, o kimsenin (rüyayı görenin), uzak bir yolcu­luğa (sefere) çıkacağına işarettir.

Rüyasında başına güzel bir külah geçirdiğini gören kimse, izzet ve devlete, şeref ve itibara nail olur ve olacağına işa­rettir. Başına kirli ve yırtık bir külah (veya takke) giydiğini görmek, üzüntü ve kedere, sıkıntı ve darlığa işarettir de­nilmiştir.

Bir kadının başında bir külah, bir takke görmesi, eğer ha­mile ise, onun bir erkek evladı doğuracağına işarettir.

Bir devlet başkanının şapka, takke ve külah verdiğini gör­mek, o kimsenin devlet memuru olacağına işarettir.

Yine rüyada külah görmek, yöneticiliğe, itibara veya yolculuğa yahut bekâr için evlenmeye veya kadın hizmetçiye işâret eder.

Uyanıkken giydiği külah ve takkelerden birisini rüyada görmek, rüya sahibinin fevkinde olan âmirine veya baba, amca, ya da âlim bir kimseye işâret eder.

Rüyada külahının başından düştüğünü görmek, âmirden ayrılmaya veya işinden azledilmeye işâret eder.

Rüyada külahını tersine giydiğini görmek, memurlar için, âmirinin ona kızmasına ve öfkelenmesine işârettir.

Rüyada külah görmek, reislik veya evlenmeye işarettir.

Başına külah geçirdiğini gören kimse, izzet ve devlete erişir.

Siyah takke, hakim olmaya işarettir.

Rüyada külah görmek, yolculuğa çıkmaya veya kocasının yüküne tahammül eden veya hanımın yüküne tahammül eden bir erkeğe yorumlanır.

Bir cevap yazın