Rüyada Kül Görmek

Kişinin rüyada ateş külü görmesi, haram bir mala işaretle yorumlanır. Bazılarına göre, rüyada kül görmek, üzüntü ve kedere, göz ağrısına ve hidayetten (doğru yoldan) sonra da­lalete (sapıklığa) düşmeye işarettir.

Rüyasında ateş külüne rastladığını veya külü arkasına yük­lendiğini veya kül topladığını görmek, faydasız olan batıl, yanlış sözler ve faydasız ilim toplamaya işarettir. Çünkü külün hiçbir işine yaramadığı gibi, bu topladığı faydasız söz ve ilim de kişinin işine yaramaz demek olur.

Rüyasında kül bulunan bir yerin üzerine oturduğunu gör­mek, boş, faydasız ve günah olan işlerle uğraşmaya ve va­kitlerini boşa geçirmeye işarettir. Bazı yorumcularca, bu rüya, kendisinden yararlanılmayan yaramaz mal toplama (biriktirmeye) işaret eder denilmiştir.

Rüyada görülen kül, bazı yorumculara göre, sahibini ya­kan haram bir mala işaretle yorumlanmıştır.

Kül görmek, kötü bir göze, faydasız bir ilme işaretle de yo­rumlanmıştır.

Hulasa kül görmek pek hayra işaret değildir. Pek hayra yo­rumlanır tarafı bulunmamaktadır. Çünkü kül değersiz bir şeydir. Onun için işaret ettiği özellikler de hep olumsuzlu­ğa yorumlanmıştır.

Bazı kere de kül görmek, üzüntüye, göz ağrısına, hidayetten sonra sapıklığa işâret eder.

Bazen de kül, şer ve fitneyi bertaraf etmeye yahut korkudan emin olmaya işâret eder.

Rüyada fırınlardan toplanan külü görmek, sadakadan toplanan mala veya faydası olmayan boş sözlere işârettir.

Rüyada görülen kül, sahibini yakan haram maldır. Kül, rızıktır, bir kimse rüyada kül görse, zahmet çeker. Kül, batıl bir sözdür yahut menfaatsiz bir ilimdir. Kül, üzüntüye ve göz ağrısına yahut hidayetten sonra sapıklığa işarettir. Rüyada küle rast geldiğini veya onu yüklendiğini ya da onu topladığını gören kimse, faydasız olan batıl söz toplar.

Bazen de kül, şer ve fitneyi bertaraf etmeye ve korkudan emin olmaya işarettir. Fırınlardan toplama biriktirilen kül sadakadan toplanan mala yahut fidesi olmayan boş sözlere işarettir.

Rüyada görülen kül, sahibini yakan haram maldır. Bazıları da kül, batıl bir sözdür yahut menfaatsız bir ilimdir, derler.

Kül, üzüntüye ve göz ağrısına yorulur. Rüyada kül topladığını gören kimse, faydasız olan batıl söz veya ilmi toplar. Bazen de kül, şer ve fitneyi bertaraf etmeye ve korkudan emin olmaya yorumlanır.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!