Rüyada Kova Görmek

Rüyada kova görmek, zahmetle para kazanan birisi olduğunuza ve zahmetle kazanılacak mala işarettir,içi dolu bir ko­va görmek, aile çevrenizde ve dostlarınız arasında az sevilen bir kimse olduğunuza işarettir. Boş bir kova görmek, az bir hayra işaret eder. Yeni ve temiz bir kova görmek, zengin birisiyle dost olacağı­nıza ve ondan fayda ve yardım göreceğinize işaret eder.

Rüyada görülen kova zahmetli, meşakkatli, çilesi çok zor bir işe işaretle yorumlanır. Rüyasında kova gören kişi, ailesinin geçimini sağlarken ve rızkını kazanırken zahmet ve güçlük çekeceğine işaret olarak yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında içi dolu bir kova görmesi

O kimse­nin yani rüya sahibinin arzu ettiği şeye kavuşmasına (mu­rada ermesine) işaret olarak yorumlanır. Rüyada boş kova görmek bunun tersiyle yorumlanır. Yani amaca ulaşama­mak, istediğine kavuşamamak ve boşu boşuna uğraşıp, boşa kürek sallamak şeklinde yorumlanır demek olur.

Rüyada yeni ve temiz bir kova görmek, zengin ve dostluğu hayırlı bir kimseye işarettir ki, bu zengin adamla dostluk ve arkadaşlık kuran kişiler, bu zengin adamdan faydalanır, on­dan hayır ve menfaat görürler şeklinde yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada kova ile su alıp (çekip) içtiğini görme­si, maksat ve amacına ulaşmasına (ulaşacağına) ve mura­dına ereceğine işarettir. Bu rüyayı bir hasta görse, şifa bu­lup iyileşeceğine, kadın görse, bir erkek çocuk doğuracağı­na, hapiste olan biri görse, hapisten kurtulacağına, hürri­yetine kavuşacağına işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir kovayı kuyudan dolu olarak çıkardığını görmek de aynı şekilde yorumlanmıştır.

Rüyada su dolu bir kovası olup ondan su içtiğini veya halka içirdiğini görmek, rüya sahibinin zahmetle ve zorla kazandığı maldan hem kendisinin faydalanacağına ve hem de halkını faydalandıracağına işâret eder.

Rüyada elindeki kovayla kuyunun üzerinde oturmak, hayra ve mala nâil olmaya işâret eder.

Kovayı kuyuya sarkıtmak, eşiyle birleşmeye yahut hamile eşinin erkek çocuk doğurmasına yorumlanır.

Kuyudan kova ile su çıkarmak, dünyalığa erişmeye, bu su ile yıkanmak şerefe, kurtuluşa işâret eder.

Kova ile bostan ve ağaç sulamak, bir kadın yahut mal isabet etmesine işâret eder.

Bir yanıt yazın