Rüyada Kıyamet Görmek

Rüyada kıyamet gününü görmek, gören kimseyi çirkin şeylerden korkutmaya ve onu günahtan sakındırmaya işarettir. Kıyamet, adalet, insaf ve mazlumun zalimden intikam almasına işarettir. Rüyada yalnızca kendisi üzerine kıyamet koptuğunu gören kimse, ölür. Kıyamet gününde Arasat meydanında durduğunu gören kimse, yolculuğa çıkar. Bir kimse, yalnız kendisinin haşredildiğini ve hanımının da kendisiyle beraber olduğunu görse, o kimsenin zalim olduğuna işarettir. Haşir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şerefli bir adama işarettir. Bir kimsenin kıyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasında fitne, ihtilal, harp, kavga ve çirkin şeylerin meydana gelmesi anlamına gelir. Bir kimse rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görse, o yerde adaletin yaygın olduğuna işarettir.

Kıyamet, mazlumun zalimden intikam almasına işarettir. Rüyada yalnızca kendisi üzerine kıyamet koptuğunu gören kimse, ölür.

Haşir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şerefli bir adama yorumlanır. Sura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasına işarettir.

Bir kimse rüyada bir şehirde veya bir köyde kıyamet koptuğunu veya güneşin batıdan doğduğunu ya da kıyamet alametlerinden birinin çıktığını, hatta sevap ve azabın ayırt edileceği bir yere gittiğini görse, bu rüya, hayırlı amelde bulunan kimsenin yaptığı hayırlı amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerini daha da artması için teşviktir. Günah işlemiş veya işleme arzusunda bulunan kimseye tevbe etmesi için korkutmaktır.

Bir kimse, rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktığını görse, o yerde adaletin yaygın olduğuna işarettir.

Bir kimse kendisinin hesaba çekildiğini, amellerin teraziye konulduğunu ve sevaplarının günahlarına ağır geldiğini görse, o kimsenin çokça ibadet ve itaat yaptığına ve kendisi için Allah (C.C.) katında çokça sevap ve mükafat bulunduğuna yorumlanır. Eğer günahları, sevabına galip gelirse o kimse din ve itikatça eksiktir.

Bir kimse terazinin elinde olduğunu görse o kimsenin doğru yolda olduğuna işarettir. Kendisine bir meleğin bir kitap verdiğini ve ona «amel defterini oku» dediğini görse, o kimsenin hak ve doğru yolda bulunduğuna ve dosdoğru bir dinde olduğuna yorumlanır.

Rüyada kıyamet gününü görmek, adalet, in­saf ve mazlumların (zulme-haksızlığa uğrayanların) zalim­lerden intikam almasına (alacaklarına) işaret eder.

Rüyada kıyameti görmek, kişinin korkup sakınması gereken şeylere, adaletin tam tecelli etmesine, insaf ve merhamete ve mazlumların zâlimlerden intikam almasına işâret eder.

Rüyada kıyamet koptuğunu görmek, artık gü­nah işlemekten sakınmanız gerektiğine dair bir uyarıdır.

Bir kimsenin rüyada kıyamet gününün dehşetini, kor­kunçluğunu görmesi, rüya sahibini korkutarak günahlar­dan sakındırıldığına işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada sadece kendi üstüne kıyametin kop­tuğunu görmesi, onun ömrünün bittiğine ve ecelinin yak­laştığına (geldiğine) işaret eden bir uyarıdır şeklinde yo­rumlanır.

Kişinin rüyada kıyamet gününün olduğunu ve arafat meydanında durduğunu görmesi, onun bir yolculuğa (sefere) çıkacağına işarettir.

Bir kimsenin kıyamet koptuğunu ve kabirlerin yarılıp açıl­dığını ve ölülerin kabirlerinden çıktığını görmesi, o yerde (bölgede) adaletin tam olarak uygulandığına işaret eder.

Kişinin rüyada kıyamet günü olmuş ve hesabının çok ko­lay görüldüğünü, kolay geçtiğini ve kurtulduğunu görme­si, hanımının kendisine çok saygılı, hürmetli davrandığı­na veya hanımının iyi hal ve hareketli ve dininde ihlaslı, mütedeyyin (çok dindar) olduğuna işarettir. Bu rüyanın tersine hesabının çok şiddetli geçtiğini ve çetin görüldüğünü görmesi, rüyayı gören kimsenin zarar ve ziyana, üzüntü ve sıkıntıya düşeceğine işarettir.

Rüyada kıyamet günü olmuş ve mahşer kurulup Cenab-ı Hakk’ın kulları hakkında hüküm verdiğini görmek, o böl­gede insanlara adaletli bir kişinin önderlik ve başkanlık edeceğine ve herkesin bu adaletten faydalanıp yararlana­caklarına işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Dindar bir kimsenin rüyada kıyamet gününü görmesi, şu dört cihete işaret eder:

Ferah ve sevince işaretle,

Her türlü sıkıntıdan kurtuluşa işaretle,

Felah-bela ve afetlerden kurtulup selamete işaretle,

Hayırlı akıbet, imanlı bir ölüme işaretle.

Salih amelli dindar bir kişinin bu rüyası, bu dört husustan birine işaretle yorumlanır demiştir.

Rüyasında kıyamet günü amel defterini sağından (sağ elinden) aldığını gören kişi, selamete ve kurtuluşa erer. Herkesin övgüsüne, iyilikle anmasına kavuşur, itibarı (say­gınlığı) artar şeklinde yorumlanmıştır. Amel defterini so­lundan (sol elinden) aldığını görmek ise, bu yorumun ter­siyle yorumlanmıştır.

Rüyasında kıyamet günü hesaba çekildiğini gören kimse, gaflet içinde olduğuna, mihnet ve meşakkate, sıkıntı ve azaba uğrayacağına işaret olarak yorumlanır denilmiştir.

Yine rüyada ve kıyamet gününde Arasat meydanında durduğunu görmek, yolculuk ile tabir olunur.

Rüyada sura üfürüldüğünü görmek, sâlih kimselerin kurtuluşuna işârettir.

Bir beldede kıyametin koptuğunu görmek, iyi amel işleyenlerin gayrete getirilmesine, kötü amel işleyenlerin korkutulmasına işâret eder.

Rüyada sâlih kimselerin kıyameti görmeleri, felah, ferah ve sürür, bela ve felaketten kurtuluş, saâdetli bir ölüm ve salâhı hale vusul ile tabir olunur. Ehl-i fesat ve şerli kimselerin rüyada kıyameti görmeleri, bunun tam zıddı ile tabir olunur.

Rüyada savaş yapan iki taraftan birisi kıyamet koptuğunu görse, bu rüya, Allah Teâlâ’nın yardımıyla zâlim güruhun helâk olmasına işâret eder.

Bir kimse rüyada terazinin elinde olduğunu görse, o kimsenin doğru yolda olduğuna işârettir.

Kendisine bir meleğin bir kitap verdiğini ve ona “amel defterini oku” dediğini görse, o kimsenin hak ve doğru yolda bulunduğuna ve dosdoğru bir dinde olduğuna işârettir.

 

 

Bir yanıt yazın