Rüyada Kıvılcım Görmek

Rüyada ateş kıvılcımı görmek, berbat bir ha­yat, yoksulluk ve mahrumiyet içinde geçecek günleri işaret eder. Bazı kere de kıvılcım görmek, ateşi ve ateşin kıvılcımlarını görmeyi gerektiren kötü amellere işârettir. Kötü amelin karşılığı ise ancak ateş olur.

Yanan bir ateşten kıvılcımlar saçıldığını görmek, hayatınızı dü­zenleme konusunda hazırlamış olduğunuz proje ve planları uzun süre uygulayamamanıza işaret eder.

Rüyada görülen kıvılcım, kötü ve çirkin söze işaret­tir. Kıvılcım, fena ve acı bir söze işaret ettiği gibi, düşman­lık ve zalim bir kimseye de ve kavga sebeplerine de işaret eder denilmiştir. Ayrıca Kıvılcımlar, çocuğa da yorumlanır.

Rüyasında üzerine bir kıvılcım sıçradığını (düştüğünü) gö­ren kimsenin kendi aleyhinde söylenen) sevmediği ve kendisi­ne ağır gelecek fena bir söz işiteceğine işaret eder.

Rüyasında kıvılcımların kendi üzerinde çoğaldığını gör­mek, bela ve musibetlerle karşılaşmaya işarettir. Rüyayı görene bela ve felaketler azap derecesinde şiddetli gelece­ğine yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada bir grup üzerine kıvılcım düştüğünü görmesi, o grup arasında meydana gelecek düşmanlığa işaret eder. Yani o gruptaki kişiler arasında bir düşmanlık, kavga, gürültü ve tartışma meydana gelir demek olur de­mişlerdir.

Bazı yorumcular, rüyada kıvılcım görmeyi, kişinin kötü amellerine işaret eder ki, bu kötü amelleri, o kişinin ateşe ve ateş kıvılcımlarına girmesini gerektirir şeklinde yo­rumlamışlardır. Kişinin kötü amellerinin karşılığı şüphe­siz ki ateş (cehennem ateşi) olacaktır. Bu da, kişiye bir çeşit uyarıdır.

Kıvılcımlarda duman olması, büyük bir işe; bu dumanın indiği yer için korku ve şiddete işârettir.

Eğer kıvılcımlar rüya sahibini az bir şekilde yakarsa, düşmanı onun hakkında onu üzecek bir söz söyler. O da söylenen söze sabır ve tahammül etmek suretiyle rakibini yumuşatmayı tercih eder.

Elbisesini yakan yahut yüze düşen kıvılcımlar, birbirini takip eden şer ve şiddete işâret eder.

Rüyada görülen kıvılcımlar, çirkin bir sözdür. Üzerine kıvılcım sıçradığını gören kimse, devlet sahibi bir kimseden çirkin bir söz işitir. Görülen kıvılcımlar, alevleniyorsa o söz büyür ve artar. Eğer görülen kıvılcımlarda duman olursa, büyük bir işe işarettir. Eğer kıvılcımlar rüya sahibinin cüz’i bir şekilde yakarsa, düşmanı onun hakkında onu üzecek bir söz söyler. O da söylenen söze sabır ve tahammül etmek suretiyle düşmanı yumuşatmayı tercih eder.

Kıvılcımlar kendi üzerinde çoğaldığını gören kimseye, azab isabet eder.

Kıvılcımlar evlada da yorumlanır.

Bir yanıt yazın