Rüyada Kebap Görmek

Rüyada eti doğrayıp kebap yaptığınızı görmek, kolaylıkla para kazanacağınıza işaret eder. Kebap pişirmek kolay­ca para kazanacağınız iş bulacağınıza ve para kazanacağınıza işa­rettir. Kebap yediğinizi görmek, hayra işaret sayılmaz.

Rüyada kebap görmek, nimete ve murada ermeye işa­rettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada kebap görmek, müjde, sevindirici ve iyi habere, si­zi tebrik edenlere işarettir.

Bir kimsenin rüyada kebap görmesi, geçiminin iyi olduğu­na ve bu iyiliğe müjdeleyen bir işarettir demişlerdir. Bu gördüğü kebap şayet pişmemiş olduğunu görürse, iyi de­ğildir. Rüya sahibinin, çocuğu yüzünden düşeceği bir ke­der ve sıkıntıya işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada semiz (etlice) yağlı bir kuzu kebabı gör­mek ve yemek, çok mala, zayıf kuzu etinden yapılan ke­bap ise, az mala ve güçlükle elde edilecek, zorluk ve me­şakkatle kazanılacak rızka işarettir. Rüyasında kuzu keba­bı yediğini gören kimse, çocuğunun kazandığından yer veya yiyeceğine işarettir demiştir bazı yorumcular.

Bir kimsenin rüyada sığır etinden yapılmış kebap yediğini görmesi, hayırlı bir rüyadır. Bunu korkan kimsenin gör­mesi, emniyet ve selamete ermesine, eşi hamile olan kişi­nin görmesi ise, eşinin (hanımının) bir erkek bebe (çocuk) doğuracağının müjdesine işaret eder demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada dana etinden yapılmış ve iyi pişmiş bir kebap yediğini görmesi, iyidir. Onun (rüya sahibinin) rızık bolluğuna ve nimete ereceğine işaret eder demişlerdir yo­rumcular.

Bir kimsenin rüyada oğlak etinden yapılmış kebap yediğini görmesi, bir erkek çocuğa kavuşacağına (bir oğlu olacağına) işarettir şeklinde yorumlanır denilmiştir.

Kişinin rüyada gündüz (yani uyanıkken) ateşte pişmiş bir yiyeceği rüyasında yiyormuş görmesi, iyi değildir. Ha­rama (gayr-i meşru olan bir rızka) işarettir.

Rüyada erkek devenin etinden yapılmış kebap görmek, er­kek çocuğa işarettir. Rüyasında erkek deve etinden yapıl­mış bir kebap yediğini gören kişi erkek bir çocuğa kavu­şur. Erkek bir çocuğu olacağına işarettir demişlerdir. Rüyada görülen kebap edilmiş erkek deve, korkulardan emin olmaktır şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Bazı yorumcuların kebapla ilgili değişik yorumları da var­dır: Rüyada koyun etinden yapılmış kebap görmek, zah­met ve meşakkatle kazanılan veya kazanılacak mala işa­ret eder demişlerdir.

Rüyada piliç etinden yapılmış kebap, kadın tarafından gele­cek bir menfaate işaret eder denmiştir.

Koç etinden yapılmış kebap, büyük bir zattan gelecek iyiliğe, bazı yorumculara göre ise, kedere işaretle yorumlanmıştır.

Bir kimsenin elinde kebap görmesi, mal ve kısmete işaretle yorumlanır demişlerdir.

Kişinin rüyada kızarmış kebap görmesi, mala, geçim hususunda müjdeye, korkudan emin olmaya, çocuk bekleyen için çocuğa, üzüntüde olanın sıkıntıdan kurtulmasına işarettir.

Rüyada kebap edilmiş etlice yağlı kuzu görmek, çok mala; zayıf kuzu görmek, az mala ve güçlükle elde edilecek rızka işarettir.

Bir kimsenin rüyada kızartılmış kuzu kebabı yediğini görmesi, evladının kazancını yemesine işaret eder.

Rüyada pişirilmiş veya kebap edilmiş kuş etleri görmek, zulüm ve hile ile bir kadın tarafından elde edilecek rızık ve mala işarettir.

Rüyada hayvanın kaburga tarafından yapılmış kebabı yemek, bir meseleden dolayı insana isabet edecek üzüntü ve kedere işarettir. Kaburga tarafının kebabı, kadınla da tabir olunur.

Rüyada bir hayvanın baş tarafından bedeninin yarısına kadar olan kısmının kebabını görmek, kızlar ve hizmetçilere; yandan aşağı tarafı da, oğlanlara işaret eder.

Kol kebabı eğer pişmiş ise, kendisine hile yapılan bir kadın tarafından zuhur edecek rızka; eğer pişmemiş ise, gıybete işarettir.

Bir kimsenin rüyada kebap edilmiş veya pişirilmiş eti yediğini görmesi, zahmet ve meşakkatle kazanılacak rızka işaret eder.

Bazı kere de kebap rüyası, sıkıntıdan kurtulmak, düşmana zafer bulmak ve erkek bir çocuğun dünyaya gelmesine işaret eder.

Rüyada görülen kebap, geçimi hakkında müjdedir. Eğer kebap pişmemiş ise çocuğu tarafından görülecek bir kederdir. Rüyada kuzu kebabı yiyen kimse kendi çocuğunun kazancım yer. Sığır kebabı korkan kimse için emniyet demektir. Uyanıklık halinde ateşte pişmiş bir şeyi rüyada yemek, haram rızıktır. Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer rüya sahibi bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır ve onun sevinci kebabın etli ve yağlılığı nispetindedir. Kebap edilmiş erkek deve, erkek çocuktur. Bundan dolayı rüyada erkek deve kebabı yiyen kimse, erkek bir çocuğa nail olur. Hayvanın kaburga tarafından yapılmış kebabı yemek, ağırlık ve insana isabet edecek keder ve üzüntüdür. Bazen de kebap, sıkıntıdan kurtulmak, düşmana zafer bulmak ve erkek evladının dünyaya gelmesine işarettir.

 

Bir yanıt yazın