Rüyada Kaya Görmek

Rüyada kaya görmek, büyük metanetli, sebatlı, taham­müllü bir adama işaret eder. Bazen de, servet (zenginlik), ferahlık ve fena (kötü) kalpli birine işaret eder.

Bir kimsenin rüyada bir şehir içinde büyük kayaların bulun­duğunu görmesi, o şehir halkının ucuzluğa ve bolluğa ka­vuşacaklarına işarettir denilmiştir.

Bir kimsenin rüyada büyük bir kayayı yerinden çıkarmaya çalıştığını görmesi, onun zor (güç) bir işle uğraşacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada beyaz bir kaya görmek, hayır ve menfaate işarettir.

Sarı kaya görmek, kötü bir kimse ile dost olmaya işarettir.

Kırmızı kaya görmek, dini ve inancı olmayan birine işarettir.

Siyah kaya görmek münafık biriyle iş yapmaya ve ondan zarar görmeye işarettir denilmiştir.

Kaya görmek bazen de nezaketsiz kaba ve günahkâr bir kimseye işarettir. Rüyada şehir içinde görülen büyük taşların çokluğu, ucuzluğa ve bolluğa işarettir. Eğer kaya şöhrete işarettir ise, o şöhret uzun bir müddet devam eder. Kadına işaretse sabırlı ve kanaatkâr olur. Dağlarda bulunan büyük taşları görmek, kalpleri katı bir takım adamlara işarettir. Bir kimse rüyada bir kaya üzerine indiğini veya onu yerinden oynatmaya çalıştığını görse, bu rüyanın tabiri dağların tabiri gibidir. Dağdan kopmuş ve yere düşerek kullanılamayan büyük kayalar, ölülere işarettir. Bazen de bu rüya, kalbi katı, gafil ve cahil kimselere işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyada kaya görmek, büyük bir kimseye, sabırlı, metanetli, tahammüllü bir kadına, se­bat etmeye, ihtiyatlı, tedbirli olmaya, uzun ömre, rütbe ve makama, ucuzluğa, unutulmaya, eve, ete ve eşek (merkep) gibi binilecek hayvana işaretle tabir olunur demiştir.

Rüyada bir yerde (bölgede) birçok kayalar bulunduğunu (ol­duğunu) görmek, o bölgede ucuzluk olacağına işarettir de­miştir.

Kaya görmek bazı rüyalarda memuriyete işaretle yorum­lanırsa da bu uzun zaman devam etmez şeklinde yorum­lanır demiştir.

Rüyasında bir kayaya tırmandığını gören kimse, büyük bir yere (makama, mevkiye) geçmek için çalışır. Dağa kolayca çıktığını görürse, amacına da kolaylıkla ulaşır veya ulaşa­cağına işaret eder demişlerdir.

Rüyasında bir kayaya bindiğini (üzerine çıkıp oturduğunu) gören kişi, bekarsa, evlenir, evleneceğine, zenginse, daha da zenginleşeceğine işarettir denilmiştir.

Rüyada bir kaya veya bir taş görmek, karakterdeki irade ve fikir doğruluğunu gösterir. Kireç taşı görmek, mükemmel bir saadete kavuşacağınıza işaret eder. Mermer taşı görmek, denize ve havaya ait işlere merak duyacağınıza işarettir. Kara taş ruhsal yapınızın daha da iyi olacağına, bir kayaya çıktığınızı görmek, güç bir işe başlayacağınıza büyük bir kayanın yıkıldığını parçalandığı­nı görmek, büyük bir zatın ölümüne veya bir afete işaret eder. Ka­yaya vurup yardığınızı görmek ve oradan su çıktığını görmek, fa­kir iseniz zengin olacağınıza, zengin iseniz mal ve paranızın daha da artacağına ve elinize mal geçeceğine, işaret olarak yorumlanır.

Kişinin rüyada kayalar görmesi, sabırlı, şerefli ve kanaatkar bir kadına işaret eder.

Yine rüyada görülen kayalar, işlerde basiretli hareket etmeye, sebat etmeye, sabırlı olmaya, uzun ömre, hayvanlara ve binalara işaret eder.

Bazen de rüyada kaya görmek, nezaketsiz, kaba ve günahkar bir kimseye işarettir.

Bazı kere de rüyada koca koca kayalar görmek, kalbi katı, gafil ve cahil kimseye işaret eder.

Dağlarda bulunan büyük taşları görmek, insanlardan uzak yaşayan, kalpleri katı bir takım insanlara işarettir.

Dağlardan kopup gelen ve bir yerde duran kayalar, gafil ve cahil kimselere işaret eder.

Bazen de rüyada kaya görmek, unutmaya işarettir.

Rüyada şehir içinde görülen büyük taşların çokluğu, o şehir halkı için ucuzluğa ve bolluğa işarettir.

Rüyada görülen kaya şöhrete işaret ederse, o şöhret rüya sahibi için uzun bir müddet devam eder; Eğer kadına işaret ederse, rüya sahibi sabırlı ve kanaatkar olur.

Rüyada beyaz bir taş düştüğünü görmek, güzel huylu bir insan ile dost olmaya ve ondan gelecek hayır ve menfaate işaret eder.

Bir kimsenin rüyada taşı deldiğini ve ona bir şekil vermeye çalıştığını görmesi, bir meseleyi araştırmaya ve onun sırrına vakıf olmaya işaret eder.

 

 

Bir yanıt yazın