Rüyada Kavuşmak

Rüyasında sevdiklerinden birisine kavuştuğunu gören kimse, sılayı rahimde (doğduğu baba ocağına, akra­balarına ziyarette) bulunur şeklinde yorumlanmıştır. Veya oruç tutar demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada uzun zamandır görmediği bir kimse­sine kavuştuğunu görmesi, beklemekte olduğu iyi bir ha­beri alacağına işarettir demişlerdir.

Hasta olan bir kimsenin rüyada uzaktan gelen bir yolcu­suna kavuştuğunu görmesi, şifa bulacağına, hastalığından kurtulacağına işaret eder denilmiştir.

Rüyasında sevmediği bir kimseye kavuşup onunla kucak­laştığını görmek, vaktini kötü alışkanlıklarla geçirdiğine veya geçireceğine işaret eder denilmiştir.

Rüyada bir âlime, bir veliye, büyük bir zâta kavuştuğunu görmek, dostluğu muhafazaya, sözünde durmaya, dinde salâha, yahut miktarına göre hoşlanacakları bir şeyden dolayı âmire yaklaşmaya ve gönül uyanıklığına işaret eder.

Rüyasında uzun zaman görmediği bir kimseye kavuştuğunu görmek, beklediği iyi bir haberi alacağına işaret eder.

Rüyada uzaktan gelen bir yolcuya kavuşmak, hastalıktan şifâ bulmaya işarettir.

Rüyada sevmediği bir kimseye, bidat sahibi veya kâfirlerden birine kavuşup, onunla kucaklaştığını görmek, dünya ve dininin bozulacağına, rüya sahibinin vakitlerini kötü alışkanlıklarla geçireceğine işarettir.

Rüyada birbirine kavuşmak, merhametli olmaya, oruca kavuşmaya işarettir.

Bid’at sahibi ve ehl-i zimmetten birisine kavuşmak, dünya ve dininin bozulacağına, vakitlerini oyun ve fuzuli şeyler ile zayi etmeye yorumlanır.

 

Bir cevap yazın