Rüyada Katran Görmek

Rüyada katran görmek, iyiye yorulmaz. Katran kötü bir iş yapacağınıza işarettir.

Bir kimsenin rüyada üzerine başına katran süründüğünü ve­ya katrana batırılmış bir elbise giydiğini görmesi, onun (rü­ya sahibinin) Cenab-ı Hakk’ın yasakladığı (günah) işleri ve yaramaz fiilleri yaptığına (işlediğine) işarettir demişlerdir.

Rüyada katran görmek, haram mala işaretle yorumlanır. Rüyasında katrana battığını gören kimse, faiz yer. Katrana gark olduğunu gören kişi, faizde boğulur veya bütün malı ve kazancı haramdır. Bu sebeple musibete düşer denilmiştir.

Rüyasında katranı kaynarken görmek, yetim malı yemeye ve yediğine işarettir. Yetim malını yemek içmek de aynı yoruma tabidir denilmiştir.

Rüyada kişinin katran görmesi, müfsit (bozguncu) kimseleri fesat ve kötülük çıkarmaktan men eden ve iyilik yolunu gösteren bir kimseye işaret eder.

Rüyada katran süründüğünü veya katrandan mamul elbise giydiğini görmek, o kimsenin günâh ve yaramaz işler işlemesine işaret eder.

Bazen de katran görmek, haram mala ve kötü âkıbete işaret eder.

Rüyada katran görmek, müfsit kimseleri fesat çıkarmaktan men eden bir adama yorulur. Çünkü katran yara ve cesette meydana gelen kurtları öldürür.

Bir kimsenin rüyada katran süründüğünü veya katran elbise giydiğini görmesi, Cenab-ı Hakkın Cehennem ehli hakkında varid olan: «Gömlekleri katrandandır» mealindeki ayet işaretince, o kimsenin günah ve yaramaz işler işlemesine işarettir.

Rüyada katran görmek, bozguncu kimseleri fesat çıkarmaktan meneden bir adama işarettir. Bir kimsenin rüyada katran süründüğünü görmesi, o kimsenin günah ve yaramaz işler işlemesine işarettir.

Bir yanıt yazın