Rüyada Katletmek

Rüyasında bir kimsenin başka bir kimseyi katlet­tiğini (öldürdüğünü) görmesi, katilin, maktule (ölene) hayır ve menfaati dokunacağına veyahut zulmedeceğine (hak­sızlık yapacağına) işarettir. Rüyasında birini katlettiğini görmek, ona (maktule, ölen kişiye) iyilik edeceğine işarettir. Kişinin rüyada kendisinin katledildiğini (öldürüldüğünü) görmesi, onun (rüyayı gören kişinin) ömrünün uzun oldu­ğuna, çok yaşayacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Kirmani’nin yorumu: Rüyasında bir insanı katlettiğini gö­ren kimse, o katlettiği (öldürdüğünü) gördüğü insana bir hayır ve menfaat sağlayacağına, ona bir iyiliği ve hayrı, faydası dokunacağına işarettir demiştir.

Bir gurup insan tarafından öldürüldüğünü (katledildiğini) gören kimse, devletin en büyük adamı tarafından hayır ve menfaate nail olur veya olacağına işarettir demiştir.

Rüyasında bir insanı haksız yere (zulmen) katlettiğini (öl­dürdüğünü) gören kimse, kendi nefsine zulmeden bir asi olduğuna ve Cenab-ı Hak, ona (rüyayı görene) başka birini musallat eder ve edeceğine işaret olarak yorumlamıştır.

Bir yanıt yazın